Kontakta Oss    |    Swedish    |    English     |    back to home
Slide background

Vilka vi är

Lundin Petroleum är ett svenskt olje-och gasbolag med en bevisad förmåga att hitta, bygga ut och producera olje- och gasresurser.
Slide background

Vår vision

Vår vision är att med fokus på våra kärnområden utveckla ett lönsamt prospekterings- och produktionsbolag på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt för det långsiktiga värdet för våra aktieägare och samhället.
Slide background

Våra medarbetare

Lundin Petroleums integrerade team av geologer, geofysiker och tekniska experter har utvecklat en kreativ metod för att analysera den tillgängliga informationen och infört en visionär syn på prospektering av olja och gas.
Slide background

Vårt ansvar

Lundin Petroleum är fast beslutet att bedriva sin globala verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Detta innebär att potentiell påverkan på människor och miljö vägs in i såväl de strategiska besluten som verksamheten på fälten.
Om bolaget Strategi - vision

Lundin Petroleum har som målsättning att skapa långsiktigt hållbart värde genom hela värdekedjanLundin Petroleum har prospekterings- och produktions-tillgångar koncentrerade till två kärnområden, Norge och Malaysia, och har tillgångar i Frankrike, Nederländerna och Ryssland.

Lundin Petroleum har som målsättning att skapa långsiktigt hållbart värde genom hela värdekedjan inom prospektering och produktion och har resurser och kompetens att ta prospekteringsframgångar vidare till produktionsfasen. Detta visas mycket tydligt med Edvard Griegprojektet, som slutfördes på ett säkert sätt och inom tidsplan och budget.

.
  Business cycle
 


Visste du....att Lundin Petroleum grundades 2001 med andelar i endast tre prospekteringslicenser
att Lundin Petroleum är det nuvarande största oberoende olje- och gasbolaget i Europa, mätt i börsvärde
att Lundin Petroleum har cirka 600 medarbetare världen över
att vid slutet av 2015 hade Lundin Petroleum medarbetare från 24 olika nationaliteter inom verksamheten världen över

VisionVår vision är att med fokus på våra kärnområden utveckla ett lönsamt prospekterings- och produktionsbolag på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt för långsiktigt värde för våra aktieägare och samhället.
 

StrategiLundin Petroleums strategi:
  • Aktivt investera i prospektering för organisk tillväxt av reservbasen. Lundin Petroleum har ett antal borrbara strukturer med stor potential och fortsätter att aktivt söka ny prospekteringsareal i kärnområden.
  • Utöka existerande tillgångar med en aktiv “subsurface” strategi för att öka slutlig utvinning av kolväten.
  • Förvärva nya kolvätereserver, resurser och prospekteringsareal där möjligheter finns att öka värdet.

AnsvarLundin Petroleums ansvar:
  • att realisera och upprätthålla en god avkastning på investeringarna för aktieägarna och en fortsatt tillväxt av företagets tillgångar.
  • att förse medarbetare med en säker arbetsmiljö och belönande arbetsvillkor.
  • att finna och producera olja och gas på ett professionellt, effektivt och ansvarsfullt sätt för värdländerna; ägare av naturresurserna.
  • att bidra till utveckling och ökad levnadsstandard för lokalbefolkningar.
  • att bidra till välfärdsskapande för samhället i stort och begränsa eventuell negativ påverkan på miljön.