Kontakta Oss    |    Swedish    |    English     |    back to home
Slide background

Vilka vi är

Lundin Petroleum är ett svenskt olje-och gasbolag med en bevisad förmåga att hitta, bygga ut och producera olje- och gasresurser.
Slide background

Vår vision

Vår vision är att med fokus på våra kärnområden utveckla ett lönsamt prospekterings- och produktionsbolag på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt för det långsiktiga värdet för våra aktieägare och samhället.
Slide background

Våra medarbetare

Lundin Petroleums integrerade team av geologer, geofysiker och tekniska experter har utvecklat en kreativ metod för att analysera den tillgängliga informationen och infört en visionär syn på prospektering av olja och gas.
Slide background

Vårt ansvar

Lundin Petroleum är fast beslutet att bedriva sin globala verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Detta innebär att potentiell påverkan på människor och miljö vägs in i såväl de strategiska besluten som verksamheten på fälten.
Ansvar Samhälle

Lundin Petroleums prospektering och produktion skapar mer än bara aktieägarvärde. Olje- och gasprodukter är av grundläggande betydelse för det moderna samhället och en självklarhet i många aspekter av vårt dagliga liv.

Olja och gas i vårt samhälle
Olja fortsätter att vara förstahandsvalet vad gäller bränsle för kraftproduktion och drivmedel för transporter, liksom en komponent för många produkter och konsumentvaror. Olja är fortsatt den främsta källan till världens energiförbrukning och väntas så förbli i årtionden framöver. Att göra nya fyndigheter är Lundin Petroleums kärnkompetens och våra oljefyndigheter förväntas bidra till att förse världen med olja under de kommande femtio åren.
Bidrag till samhället
En oljefyndighet är en stor ekonomisk resurs som skapar välfärd och sysselsättning och som gynnar Lundin Petroleums intressenter, inte endast aktieägare utan även lokala samhällen och samhället i stort. Ett av Lundin Petroleums huvudsakliga finansiella bidrag till samhället utgörs av skatte-inbetalningar, i form av bolags- och produktionsskatter på försäljnings-intäkter från olje- och gasproduktion. I Norge till exempel är produktions-skatten på olja 78 procent och den gigantiska fyndigheten Johan Sverdrup förväntas generera över 150 miljarder USD i skatteintäkter under fältets livstid.

Genom åren har Lundin Petroleum finansierat ett betydande antal hållbara investeringar och projekt för samhällsutveckling, huvudsakligen fokuserade till bolagets kärnområden. Bidrag har givits till projekt och organisationer med inriktning på social utveckling, miljö och utbildning, till exempel Institut Teknologi Bandung i Indonesien, Institut Français de Pétrole i Frankrike, SOS Barnbyar och naturvårdsverk i Astrakhanreservatet och i västra Sibirien i Ryssland. Lundin Petroleum stödjer även initiativ som bidrar till sociala ändamål samtidigt som de främjar en hälsosam livsstil bland våra medarbetare. Under 2014 sponsrade till exempel Lundin Petroleum medarbetare i olika motionslopp, där intäkterna gick till Unicef och andra välgörenhetsorganisationer för deras arbete med att ge vård till sjuka barn.