Kontakta Oss    |    Swedish    |    English     |    back to home
Slide background

Vilka vi är

Lundin Petroleum är ett svenskt olje-och gasbolag med en bevisad förmåga att hitta, bygga ut och producera olje- och gasresurser.
Slide background

Vår vision

Vår vision är att med fokus på våra kärnområden utveckla ett lönsamt prospekterings- och produktionsbolag på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt för det långsiktiga värdet för våra aktieägare och samhället.
Slide background

Våra medarbetare

Lundin Petroleums integrerade team av geologer, geofysiker och tekniska experter har utvecklat en kreativ metod för att analysera den tillgängliga informationen och infört en visionär syn på prospektering av olja och gas.
Slide background

Vårt ansvar

Lundin Petroleum är fast beslutet att bedriva sin globala verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Detta innebär att potentiell påverkan på människor och miljö vägs in i såväl de strategiska besluten som verksamheten på fälten.
Investerare Aktieägare

AktieägarstrukturLundin Petroleum hade 32 726 aktieägare per den 31 december 2016.

De tio största aktieägarna exkluderar förvaltarregistrerade aktieinnehav.

De 10 största aktieägarna
per den 31 december 2016

 

Antal aktier

 

Andel av aktiekapital/röster, % 

Nemesia S.à.r.l¹ 87 187 538 25,6 
Statoil ASA 68 417 676 20,1 
Landor Participations Inc.² 10 638 956 3,1 
Swedbank Robur fonder 7 235 ,542 2,1 
Nordea Investment Funds 3 ,082 145 0,9 
Fjärde AP fonden 2 231 731 0,7 
Handelsbanken fonder 2 064 689 0,6 
SPP Fonder AB 1 966 292 0,6 
SEB Investment Management 1 828 638 0,5 
Ashley Heppenstall 1 391 238 0,4 
Övriga aktieägare 154 342 000 45,4
SUMMA 340 386 445 100,00 


¹ Ett investmentbolag som är helägt av en Lundinfamiljetrust.
² Ett investmentbolag som är helägt av en trust, vars stiftare (settler) är Ian H. Lundin.

De tio största aktieägarna exkluderar förvaltarregistrerade aktieinnehav. Ovanstående lista inkluderar endast
institutionella aktieägare som äger aktier direkt och finns upptagna i aktieboken hos Euroclear Sweden.

Fördelning av aktieinnehavStorleksklasser Antal aktieägare Andel av antal aktier,%
 1 - 500 24 111 1,04 
 501 - 1 000 3 718 0,90
 1 001 - 10 000 4 016 3,58
 10 001 - 50 000 541 3,49 
 50 001 - 100 000 103 2,18 
100 001 - 500 000 160 10,38 
 500 001 - 77 78,43 
 Summa 32 726 100.00