Kontakta Oss    |    Swedish    |    English     |    back to home
Verksamheter Produktion » Norge - Brynhild

Produktion vid Brynhildfältet påbörjades i december 2014 och är Lundin Norges första utbyggnadsprojekt som operatör.

Lundin Petroleum operations
Produktion vid Brynhildfältet påbörjades i december 2014 och är Lundin Norges första utbyggnadsprojekt som operatör.
Fältet är beläget i den södra delen av Nordsjön, omkring 10 km från gränsen till den brittiska sockeln. Det ligger 55 km nordväst om Ulafältet och 38 km norr om Piercefältet (Storbritannien) i PL148 som överfördes till Lundin Norge år 2004 med en 50 procentig ägarandel. Ägarandelen har sedan dess ökat till 90 procent, medan Talisman Energy Norge har en licensandel om 10 procent.

Fältet upptäcktes år 1992 genom prospekteringsborrning 7/7-2. Utvärderingsborrningarna 7/7-3 och 7/4-2 borrades år 1993 respektive år 2007. I augusti 2011 överlämnades utbyggnadsplanen till det norska Olje- och energidepartementet och godkändes av Stortinget i november samma år. Produktion vid Brynhildfältet påbörjades i december 2014.

Brynhildreservoaren ligger på ett djup av 3 300 meter i sandsten tillhörande Ulaformationen från den yngre juraperioden. Sandstenen var lagrad i en grund havsmiljö. Fältet innehåller undermättad olja utan gasskikt.

Produktionsborrningarna vid Brynhildfältet är upp till 5 000 meter långa, med horisontella sektioner på upp till 1000 meter.
Fältet har byggts ut med en återkoppling längs havsbotten till FPSO:n Haewene Brim vid Piercefältet i den brittiska sektorn. Produktionssystemet under vatten består av ett förgreningsstigrör (Riser Base Manifold, RBM) som installerats på produktionsfartyget samt en integrerad undervattensram för förgreningsröret som har installerats på Brynhild. Ramen har fyra uttag som initialt är konfigurerade för tre oljeproducerande borrningar och för en vatteninjiceringsborrning. Efter cirka ett år kommer den första produktionsborrningen att konverteras till en vatteninjiceringsborrning så att en högre utvinningsgrad från reservoaren kan uppnås.

Oljan exporteras via en 38 km lång pipeline från Brynhilds undervattensram till förgreningsstigröret (RBM). Detta förgreningsrör blandar olja från Piercefältet med olja från Brynhild och den blandade oljan transporteras sedan till produktionsfartyget via en dynamisk stigrörsanläggning. Gas från Brynhild återinjiceras in i Piercefältet. För att upprätthålla trycket i Brynhildreservoaren kommer vatten att användas som injektionsvätska, som levereras från produktionsfartyget via en vatteninjiceringspipa. Ett kontrollsystem på produktionsfartyget kontrollerar undervattenssystemen på Brynhild- och Piercefälten.

Brynhilds produktionssystem på havsbotten består av fyra horisontella förgreningsträd (x-mas trees), undervattensstyrkomponenter, en flödeskontrollmodul med flera faser (MPFM), ett integrerat övertrycksskydd (IOPPS) samt kopplingsstationer.
AGM AGM AGM

Nyckeltal

»

Resterande bruttoreserver (31.12.2015): 5,7 miljoner boe

»

Kolvätetyp: Olja

»

Lokalisering: Block 7/4 och 7/7 I Nordsjön

»

Fyndighetsborrning: 7/7-2 (1992)

»

Produktionsstart: december 2014
Licensinformation

»

Licens: PL148

»

Operatör: Lundin Norway (90%)

»

Partner: Talisman Energy Norge (10%)
Reservoarbeskrivning

»

Reservoarålder: Jura

»

Sedimentationsmiljö: Sandsten från grund havsmiljö, Ulaformationen

»

Reservoardjup: 3 300 m
Utbyggnadslösning

»

Undervattenssystem: 4 borrningar (2 producerande borrningar
+ 2 vatteninjektorer)

»

Pipeline 38 km till Piercefältet (Haewene Brim FPSO)
Produktionsstrategi

»

Borrningar: 2 producerande borrningar + 2 vatteninjektorer

»

Reduceringsstrategi: Vatteninjicering
Export av olja och gas

»

Bojlastning av olja från Piercefältet

»

Ingen gasexport




Brynhild template manifold system
The above animation shows the Brynhild Subsea Production System (SPS) comprising a template/manifold system housing wellheads, xmas trees and a subsea control system.
 
     

FRANKRIKE


» 20 licenser
  - 15 produktion
  -  5 prospektering
» Nettoreserver 19,1 MMboe

NORGE


» 63 licenser
  -  8 produktion
  -  2 utbyggnad
  -  53 prospektering
» Nettoreserver 684,5 MMboe

NEDERLÄNDERNA


» 20 licenser
  -  18 produktion
  -  3 prospektering
» Nettoreserver 1,9 MMboe

RYSSLAND


»  1 utbyggnadlicens

MALAYSIA


» 4 licenser
  -  1 produktion
  -  3 prospektering
» Nettoreserver 10,7 MMboe