Kontakta Oss    |    Swedish    |    English     |    back to home
Verksamheter Produktion » Norge - Bøyla

Alvheim-, Volund- och Bøylafälten är belägna i vad som brukar kallas det större Alvheimområdet i den centrala delen av Nordsjön och representerar kärnan i Lundin Norways produktionsbas. Produktion vid Bøylafältet påbörjades i januari 2015.

Lundin Petroleum operations
Bøyla ligger i den södra delen av block 24/9 i PL340. Fältet byggdes ut som en anläggning på havsbotten med två horisontella oljeproducerande borrningar samt en vatteninjektor som dräneringsstrategi. Reservoaren består av sandsten inom Hermodformationen med deposition av djup undervattensturbosit. Den producerade oljan levereras via en 26 km lång pipeline från anläggningen på havsbotten till FPSO:n Alvheim. Produktion från Bøylafältet påbörjades i januari 2015. Aker BP är operatör med en licensandel om 65 procent, medan Point Resources och Lundin Norway är partners med licensandelar om 20 respektive 15 procent.
Nyckeltal

»

Resterande bruttoreserver (31.12.2015): 16.3 miljoner boe

»

Kolvätetyp: Olja

»

Lokalisering: Block 24/9 i Nordsjön

»

Fyndighetsborrning: 24/9-9 (2009)

»

Produktionsstart: januari 2015
Licensinformation

»

Licens: PL340

»

Operatör: Aker BP (65%)

»

Partners: Lundin Norge (15%), Point Resources AS (20%)
Reservoarbeskrivning

»

Reservoir age: Paleocen

»

Sedimentationsmiljö: Djup marin turbidit deposit. Hermodformation.

»

Reservoardjup: 2 000 m
Produktionsstrategi

»

Borrningar: 2 producerande borrningar + 1 vatteninjektor

»

Planerad reduceringsstrategi: Vatteninjicering från Alvheim FPSO

»

Förväntad livslängd: 2030

»

Förväntad platåproduktion: 20 000 bbls/d
Utbyggnadslösning

»

1 undervattensram (2 producenter + 1 vatteninjicerare)

»

Pipeline (26 km) till Alvheim FPSO
Export av oil och gas

»

Lastning av olja från Alvheim FPSO

»

Gasexport till SAGE (Scottish Area Gas Evacuation)
 
     

FRANKRIKE


» 20 licenser
  - 15 produktion
  -  5 prospektering
» Nettoreserver 19,1 MMboe

NORGE


» 63 licenser
  -  8 produktion
  -  2 utbyggnad
  -  53 prospektering
» Nettoreserver 684,5 MMboe

NEDERLÄNDERNA


» 20 licenser
  -  18 produktion
  -  3 prospektering
» Nettoreserver 1,9 MMboe

RYSSLAND


»  1 utbyggnadlicens

MALAYSIA


» 4 licenser
  -  1 produktion
  -  3 prospektering
» Nettoreserver 10,7 MMboe