Kontakta Oss    |    Swedish    |    English     |    back to home
Verksamheter Produktion

Lundin Petroleums förväntad produktion för 2017 är mellan 79 000 och 91 000 boepdFörväntad produktion 2017
Lundin Petroleums produktionsprognos för 2017 är mellan 79 000 och 91 000 fat oljeekvivalenter per dag.

Produktion 2016
Produktionsprognosen för helåret ändrad till 70 000 - 75 000 boepd från tidigare 65 000 till 75 000 boepd. Produktionen för 2016
72 600 boepd.

Produktionen från Norge representerar cirka 82 procent¹ av den förväntade produktionen för 2016.2016 produktion


Production History Lundin Petroleum

 
 
 
 
     
Lundin Petrolem production forecast
Production History 2009-2013