Kontakta Oss    |    Swedish    |    English     |    back to home
Slide background

Vilka vi är

Lundin Petroleum är ett svenskt olje-och gasbolag med en bevisad förmåga att hitta, bygga ut och producera olje- och gasresurser.
Slide background

Vår vision

Vår vision är att med fokus på våra kärnområden utveckla ett lönsamt prospekterings- och produktionsbolag på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt för det långsiktiga värdet för våra aktieägare och samhället.
Slide background

Våra medarbetare

Lundin Petroleums integrerade team av geologer, geofysiker och tekniska experter har utvecklat en kreativ metod för att analysera den tillgängliga informationen och infört en visionär syn på prospektering av olja och gas.
Slide background

Vårt ansvar

Lundin Petroleum är fast beslutet att bedriva sin globala verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Detta innebär att potentiell påverkan på människor och miljö vägs in i såväl de strategiska besluten som verksamheten på fälten.
Ansvar Vårt synsätt

Lundin Petroleums verksamhet världen över bedrivs på ett ansvarsfullt sätt med syfte att skapa socialt, miljömässigt såväl som ekonomiskt värde för alla intressenter

 

NyheterJuni 2016
Rapportering till Carbon Disclosure Project

Maj 2016
Lundin Petroleum publicerar sin första hållbarhetsrapport enligt den internationella rapporterings-standarden GRI G4

Februari 2016
VP Corporate Responsibility paneldeltagare i konferens om "Business and Human Rights Practice" i London

November 2015
Lundin Petroleum får betyg 95 av 100 i sin rapportering till CDP

Oktober 2015
Sustainalytics ger Lundin Petroleum betyget "Outperformer" i sin ESG analys

Oktober 2015
Träning i samhällsansvar introduceras till medarbetare

Juli 2015
Hälsa- och säkerhetsutmärkelse för renoveringen av Bertam FPSO:nVisste du....att LTI betyder Lost Time Incident, och är en incident som resulterar i att en person är borta från arbetet minst en dag
att majoriteten av incidenter i Lundin Petroleums verksamhet har varit av lindrig natur, från ett brutet finger till en stukad fot, och inträffat under vanligt rutinarbete
att Lundin Petroleum uppnådde bästa CDP resultat bland nordiska olje- och gasbolag för rapporteringen under 2014
att Lundin Petroleum blev rankad som en av de mest attraktiva arbetsgivarna i Norge under 2014

Lundin Petroleum strävar efter att uppnå bästa möjliga resultat var än verksamhet bedrivs och tillämpar samma professionella och ansvarsfulla synsätt på människor, miljö och samhälle som i arbetet med att finna olja och gas.

Fossila bränslen är fortsatt en stor del av världens totala energikonsumtion och kommer att så vara för en överskådlig framtid. Därför är det viktigt att använda världens begränsade resurser på ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt. Vår vision är att möta världens efterfråga på energi genom att utveckla tillgänglig och prisvärd energi för kommande generationer, och att göra detta på ett sätt som är säkert och miljömässigt ansvarsfullt och som skapar långsiktigt värde för alla våra intressenter.
Christine Batruch

Lundin Petroleums framgång bygger på skickliga och erfarna medarbetare och på användandet av bästa tillgängliga teknik, men vår framtida tillväxt är beroende av ständig förbättring av vårt hållbarhetsarbete. Vårt åtagande har alltid varit, och fortsätter att vara, våra medarbetares hälsa och säkerhet, skydd av miljön och att söka innovativa lösningar för att öka energieffektivitet och minska växthusgasutsläpp i hela verksamheten.

Lundin Petroleum bidrar till en framtid med hållbar energi, och vi ser till att använda best practice och ställer oss bakom internationellt erkända principer för ansvarsfullt företagande.