Kontakta Oss    |    Swedish    |    English     |    back to home
Verksamheter Verksamheter

Lundin Petroleum har en bevisad förmåga att finna, bygga ut och producera olje- och gasresurser. Med vår framåtanda, vår expertis och en spännande portfölj av tillgångar strävar vi efter att leverera långsiktigt hållbar tillväxt.Lundin Petroleum är ett oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas med fokus på Norge och med en portfölj av tillgångar i Norge, Malaysia, Frankrike, Nederländerna och Ryssland.

Lundin Petroleum har befintliga bevisade och sannolika reserver om 743,5 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) och den produktionen för 2016 är 72 600 fat oljeekvivalenter per dag (boepd), netto.

Lundin Petroleum har tillgångar som är klassificerade som betingade resurser med "Best Case"-värdering (2C) om 267 MMboe sammanlagt.
Visste du....att Lundin Petroleums reserver och resurser överstiger 1 miljard fat
att Lundin Petroleums tillgångar i Norge representerar mer än 95% av bolagets reserver och mer än 80% av total produktion
att när Fas 1 av Johan Sverdrup börjar producera kommer Lundin Petroleums produktion att överstiga 120 000 fat olja per dag
att Lundin Petroleum är den näst största oljeproducenten i Frankrike
Lundin Petroleum operations

 
     

FRANKRIKE


» 20 licenser
  - 15 produktion
  -  5 prospektering
» Nettoreserver 19,1 MMboe

NORGE


» 63 licenser
  -  8 produktion
  -  2 utbyggnad
  -  53 prospektering
» Nettoreserver 684,5 MMboe

NEDERLÄNDERNA


» 20 licenser
  -  18 produktion
  -  3 prospektering
» Nettoreserver 1,9 MMboe

RYSSLAND


»  1 utbyggnadlicens

MALAYSIA


» 4 licenser
  -  1 produktion
  -  3 prospektering
» Nettoreserver 10,7 MMboe