Kontakta Oss    |    Swedish    |    English     |    back to home
Verksamheter
Norge    

Norge är Lundin Petroleums viktigaste verksamhetsområde. Den enorma Johan Sverdrupfyndigheten, vars oljereserver uppskattas till mellan 1,9 och 3,0 miljarder fat olja, brutto, är den största fyndigheten på norska kontinentalsockeln sedan mitten av 80-talet.Norge är Lundin Petroleums huvudsakliga verksamhetsområde med, vilket utgör 96 procent av bolagets totala reserver och cirka 83 procent av bolagets förväntade produktion för 2016.

Utbyggnad av Johan Sverdrup
I september 2010 gjordes en gigantisk oljefyndighet till följd av prospekteringsborrning på strukturen Avaldsnes i PL501, belägen 25 kilometer öster om fältet Edvard Grieg. Ytterligare en stor fyndighet gjordes på samma struktur i den närliggande licensen PL265 på strukturen Aldous Major South.

I början av 2012 ändrades namnet på fyndigheten Avaldsnes/Aldous till Johan Sverdrup.

Ett omfattande utvärderingsprogram slutfördes under 2014 och utbyggnadsplanen lämnades in i februari 2015.
Utbyggnadsplanen för Fas 1 av utbyggnaden mottog slutligt godkännande från det norska olje- och energidepartementet i augusti 2015. Fas 1 av utbyggnaden innefattar fyra plattformar som är sammanlänkade med varandra genom brygginstallationer samt tre installationer på havsbotten. Bruttoinvesteringen för Fas 1 uppskattas till 99 miljarder NOK (nominellt, enligt senaste uppskattning från operatören) och inkluderar pipelines för export av gas och olja, utbyggnadsborrningar samt elförsörjning från land. Produktion från Fas 1 beräknas starta i slutet av 2019. Platånivå beräknas till över 440 000 fat olja per dag, brutto.

Lundin Petroleum har en licensandel om 22,60 procent i fältet Johan Sverdrup.

Produktionsstart av Edvard Grieg
Produktion från Edvard Griegfältet i norska Nordsjön startade i november 2015.

I slutet av 2007 genomfördes en framgångsrik borrning på Edvard Griegstrukturen i licens PL338 som resulterade i en oljefyndighet. 2P reserverom 95 MMboe, brutto certifierades och ökade senare till 206 MMboe, brutto till följd av utvärderingsborrning. En utbyggnadsplan (PDO) för Edvard Griegfältet erhöll slutligt godkännande i juni 2012. Bruttoinvesteringen för utbyggnaden av Edvard Griegfältet uppskattas till 26 miljarder NOK och inkluderar plattform, pipelines och utbyggnadsborrningar.

Lundin Petroleum tilldelades 2014 en samordnad licensandel i fältet Ivar Aasen som är beläget norr om Edvard Griegfältet. Lundin Petroleum har en ägarandel i Ivar Aasen om 1,385 procent, netto. Aker BP är operatör och uppskattar att fältet innehåller reserver om 183 MMboe¹, brutto (2,5 MMboe, netto till Lundin Petroleum). Produktion från Ivar Aasen startade i december 2016 och exporteras via Edvard Griegplattformen.

Övrig produktion
Den genomsnittliga produktionen från de norska tillgångarna uppgick till 20 700 boepd, netto under 2015.

Alvheimfältet producerade i genomsnitt 7 800 boepd, netto till Lundin Petroleum under 2015. De slutliga utvinningsbara reserverna ökade till 330 MMboe, brutto.

Volundfältet söder om Alvheim är en återkoppling till FPSO-fartyget i Alvheim. Fältet började producera under 2010 och den genomsnittliga produktionen för 2015 uppgick till 4 900 boepd, netto.. Viper/Kobra ansamlingen byggs dessutom ut som en återkoppling på havsbotten till undervattensanläggningen på Volund och produktion förväntas påbörjas i slutet av 2016.

Produktion vid Brynhildfältet (PL148) startade i december 2014 och är Lundin Norways första utbyggnadsprojekt som operatör. Brynhildfältets genomsnittliga produktion för 2015 uppgick till 4 200 boepd, netto.

Produktion vid Bøylafältet i PL340 påbörjades i januari 2015. Fältet är en återkoppling på havsbotten till Alvheim FPSO:n. Bøylafältets genomsnittliga produktion för 2015 uppgick till 2 100 boepd, netto.

Prospektering
En betydande olje-och gasfyndighet gjordes på Altastrukturen i Barents hav under 2014. Fyndigheten är belägen nära Gohtafyndigheten på Loppahöjden och kommer att utvärderas genom en utvärderingsborrning under 2016.

Lundin Petroleum har ett aktivt pågående prospekterings- och utvärderingsprogram i Norge. Under 2016 planeras totalt fyra prospekterings- och utvärderingsborrningar att genomföras som kommer att vara koncentrerade till två kärnområden: Utsirahöjden i Nordsjön och södra Barents hav.

¹ Exklusive Hanzfyndigheten som inte ingår i Ivar Aasenenheten
300 million years of hydrocarbons

Licenser i Norge

Licens Licenstyp Lundins licensandel Operatör Partner
Större Alvheimområdet (GAA)
 Alvheim  (PL203,036c,088BS) Produktion
Prospektering
15% Aker BP  Aker BP 65%, Norske ConocoPhilips 20%
 Bøyla (PL348) Produktion 15% Aker BP  Aker BP 65%, Point Resources AS 20%
 Volund (PL150) Produktion
Prospektering
35% Aker BP  Aker BP 65%
 PL150b Prospektering 35% Aker BP  Aker BP 65%
 PL203b Prospektering 15% Aker BP  Aker BP 65%, Norske ConocoPhilips 20%
 PL340BS (Caterpillar) Prospektering 15% Aker BP  Aker BP 65%, Point Resources AS 20%
 PL736S Prospektering 15% Aker BP  Aker BP 65%, Norske ConocoPhilips 20%
 PL869 Prospektering 20% Aker BP  Aker BP 40%, Point Resources AS 20%,
 Fortis Petroleum 20%
Utsirahöjdsområdet (UHA)
 Johan Sverdrup Unit
 (PL265,PL501,PL501B,PL502)
Utbyggnad
22.60% Statoil ASA  Statoil ASA 40.0267%, Petoro 17.36%,
 Det nosrke 11.5733%,  Maersk Oil 8.44%
 Edvard Grieg
 (PL338)
Produktion
65% Lundin Petroleum  OMV 20%, Wintershall 15%
Ivar Aasen Unit
(PL001b, PL242, PL338BS,
PL452)
Utbyggnad 1.385% Aker BP  Statoil ASA 41,473%, Aker BP 34,7862,
 Bayerngas 12,31725%, Wintershall 6,4615%,
 VNG 3,023%, OKEA AS 0,554%
 PL167 & PL167b Prospektering 20% Statoil ASA  Statoil ASA 80%
 PL265 Prospektering 10% Statoil ASA  Statoil ASA 40%, Petoro 30%,
 Aker BP 20%
 PL338 BS
Prospektering
50% Lundin Petroleum  OKEA AS 20%, Wintershall 15%, Statoil ASA 15%
 PL338 C
Prospektering
50% Lundin Petroleum  Lime Petroleum 30%, OMV 20%
 PL359 (Luno II) Prospektering 50% Lundin Petroleum  OMV 20%, Statoil ASA 15%, Wintershall 15%
 PL410 Prospektering 52.353% Lundin Petroleum  Lime Petroleum 30%, Statoil ASA 17.647%
 PL501 Prospektering 40% Lundin Petroleum  Statoil ASA 40%, Maersk Oil 20%
 PL501b Prospektering 40% Lundin Petroleum  Statoil ASA 40%, Maersk Oil 20%
 PL625 Prospektering 40% Lundin Petroleum  Bayerngas Norge 20%,  Maersk Oil 20%,
 Petoro 20%
 PL674BS Prospektering 35% Lundin Petroleum  Petrolia Norway 35%, Dea E&P Norge 30%
 PL674CS Prospektering 35% Lundin Petroleum  Petrolia Norway 35%, Dea E&P Norge 30%
 PL778 Prospektering 40% Lundin Petroleum  Centrica Resources 20%, Aker BP 20%, 
 Wintershall 20%
 PL815 Prospektering 40% Lundin Petroleum  Lime Petroleum Norway AS 20%,
 Concedo ASA 20%, Petoro AS 20%
Södra Barents havsområdet
 PL492 (Gohta) Prospektering 40% Lundin Petroleum  Aker BP 60%,
 PL533 Prospektering 35% Lundin Petroleum  Aker BP 35%, RWE Dea 30%,
 PL609 (Alta) Prospektering 40% Lundin Petroleum  Dea Norge 30%,
 Idemitsu Petroleum Norge AS 30%
 PL609b Prospektering 40% Lundin Petroleum  Dea Norge AS 30%,
 Idemitsu Petroleum Norge AS 30%
 PL609c Prospektering 40% Lundin Petroleum  Dea Norge AS 30%,
 Idemitsu Petroleum Norge AS 30%
 PL659 Prospektering 20% Aker BP  Petoro 30%, Aker BP 20%, Tullow Oil 15%,
 Point Resources AS 15%
 PL695 Prospektering 40% Lundin Petroleum  Tullow Oil 40%, Petoro 20%
 PL708 Prospektering 40% Lundin Petroleum  Edison 20%, Lukoil 20%, Point Resources AS 10%,
 Lime Petroleum 10%
 PL764 Prospektering 40% Lundin Petroleum  Maersk Oil 40%, Bayerngas 20%
 PL765 Prospektering 20% Satoil  Statoil 40%, Maersk Oil 20%, Bayerngas 20%
 PL766 Prospektering 40% Lundin Petroleum  Maersk Oil 40%, Bayerngas 20%
 PL767 Prospektering 60% Lundin Petroleum  Bayerngas 40%
 PL805 Prospektering 40% Lundin Petroleum  North E&P AS 40%, Petoro 20%
 PL851 Prospektering 40% Lundin Petroleum  Dea Norge AS 30%,
 Idemitsu Petroleum Norge AS 30%
 PL853 Prospektering 60% Lundin Petroleum  Capricorn Norge 30%
 PL857 Prospektering 20% Statoil  Statoil 40%, Aker BP 20%, SDØE 20%
 PL859 Prospektering 15% Statoil  Statoil 30%, Chevron 20%, SDØE 20%,
 ConocoPhillips 15%
 PL902 Prospektering 50% Lundin Petroleum  Aker BP 30%, Petoro 20%
Norska havsområdet
 PL653 Prospektering 30% Dea Norge  Dea Norge 40%, Aker BP 30%
 PL694 Prospektering 20% Dea Norge  Dea Norge 40%, Aker BP 20%,  Petoro 20%
 PL700 Prospektering 40% Lundin Petroleum  Bayerngas Norge 20%, Engie E&P Norge 20%, VNG Norge 20%
 PL700B Prospektering 40% Lundin Petroleum  Bayerngas Norge 20%, Engie E&P Norge 20%, VNG Norge 20%
 PL758 Prospektering 35% Lundin Petroleum  Capricorn Norge 35%, Skagen44 30%
 PL800 Prospektering 35% Lundin Petroleum  Capricorn Norge 35%, Skagen44 30%
 PL830 Prospektering 40% Lundin Petroleum  Statoil 20%, VNG Norge 20%, Petoro 20%
 PL831 Prospektering 20% Suncor Energy  Suncor Energy 40%, VNG Norge 20%, Petoro 20%
 PL886 Prospektering 40% Lundin Petroleum  Centrica 20%, VNG Norge 20%, Petoro 20%
 PL896 Prospektering 20% Dea Norge  Dea Norge 40%, Statoil ASA 20%, Petoro 20%
Nordsjöområdet
 Brynhild (PL148) Produktion 90% Lundin Petroleum  CapeOmega AS 10%
 Gaupe (PL292) Produktion 40% Shell  Shell 60%
 PL292b Prospektering 40% Shell  Shell 60%
 PL579 Prospektering 50% Lundin Petroleum  Bayerngas Norge 30%, Fortis Petroleum 20%
 PL579B Prospektering 50% Lundin Petroleum  Bayerngas Norge 30%, Fortis Petroleum 20%
 PL678S Prospektering 20% Wintershall  Wintershall 35%, MOL Norge 25%,
 Fortis Petroleum 20%
 PL678BS Prospektering 20% Wintershall  Wintershall 35%, MOL Norge 25%,
 Fortis Petroleum 20%
 PL678C Prospektering 20% Wintershall  Wintershall 35%, MOL Norge 25%,
 Fortis Petroleum 20%
 PL678SB Prospektering 20% Wintershall  Wintershall 35%, MOL Norge 25%,
 Fortis Petroleum 20%
 PL685 Prospektering 20% Total  Total 40%, Bayerngas Norge 20%, Petoro 20%
 PL734 Prospektering 30% Wintershall  Wintershall 40%, Centrica 30%
 PL789 Prospektering 40% Lundin Petroleum  Bayerngas Norge 20%, Fortis Petroleum 20%,
 Petoro 20%
 
 
     

FRANKRIKE


» 20 licenser
  - 15 produktion
  -  5 prospektering
» Nettoreserver 19,1 MMboe

NORGE


» 63 licenser
  -  8 produktion
  -  2 utbyggnad
  -  53 prospektering
» Nettoreserver 684,5 MMboe

NEDERLÄNDERNA


» 20 licenser
  -  18 produktion
  -  3 prospektering
» Nettoreserver 1,9 MMboe

RYSSLAND


»  1 utbyggnadlicens

MALAYSIA


» 4 licenser
  -  1 produktion
  -  3 prospektering
» Nettoreserver 10,7 MMboe