Kontakta Oss    |    Swedish    |    English     |    back to home
Verksamheter
Nederländerna    

Nederländerna är en mogen gasprovins som förser Lundin Petroleum med stabil, långsiktig produktion från fält onshore och offshore.Produktionen genereras från licenser, där bolaget inte är operatör, med en genomsnittlig nettoproduktion om 1 800 boepd för helåret 2015. Lundin Petroleum hade 2P reserver, netto, vid slutet av 2015 om 1,9 MMboe. Även om flertalet producerande fält är så kallade mogna fält så utvärderas ytterligare borrningar och utbyggnadsmöjligheter aktivt. Lundin Petroleum kommer att delta i två prospekteringsborrningar i Nederländerna, onshore, under 2015.

Den producerade gasen säljs till Gasterra under ett långsiktigt avtal i enlighet med den holländska statens "small gas field policy".

Licenser i Nederländerna


Licens Licenstyp Lundins licensandel Operatör Partner
Onshore Licence Summary
 Follega Prospektering 9.3% Vermilion  Vermilion Oil & Gas Netherlands 50.7%, 
 EBN 40%
 Gorredijk Produktion 7.75% Vermilion  Vermilion Oil & Gas Netherlands 42.25%,
 EBN 50%
 Leeuwarden Produktion 7.2325% Vermilion  Vermilion Oil & Gas Netherlands 92.7675%
 Lemsterland Prospektering 9.3% Vermilion  Vermilion Oil & Gas Netherlands 50.7%, 
 EBN 40%
 Oosterend Produktion 7.75% Vermilion  Vermilion Oil & Gas Netherlands 42.25%,
 EBN 50%
 Slootdorp Produktion 7.2325% Vermilion  Vermilion 92.7675%
 Zuidwal Produktion 7.79595% Vermilion  Vermilion Oil & Gas Netherlands 42.20405%,
 EBN 50%
Offshore Licence Summary
 E16a Ansökan
om produktion
1.44% Gaz de France  Gaz de France 41.64%,
 EBN 40%,
 Total E&P Nederland 16.92%
 E17a/b Ansökan om
produktion
1.2% Gaz de France  EBN 50%,
 Gaz de France 34.7%,
 Total E&P Nederland 14.1%
 F6a (oil) Produktion 7.756746% Total  Total E&P Nederland 92.243254%
 F6a (gas) Produktion 4.654% Total  Total E&P Nederland 55.346%,
 EBN 40%
 F15a/d Produktion 2.531375% Total  EBN 50%,
 Total E&P Nederland 32.468625%,
 Dyas 7.5%,
 First Oil Exploration 7.5%
 K3b Produktion 3.841013% Total  Total E&P Nederland 56.158987%,
 EBN 40%
 K3d Produktion 3.841013% Total  Total E&P Nederland 56.158987%,
 EBN 40%
 K4b/K5a Produktion 2.03129% Total  EBN 50%,
 Total E&P Nederland 36.3067%,
 Dyas 11.662%
 K6/L7 Produktion 3.841013% Total  Total E&P Nederland 56.158987%,
 EBN 40%
 L1e Produktion 4.3395% Total  Total E&P Nederland 55.6605%,
 EBN 40%
 L1f Produktion 6.0% Total  Total E&P Nederland 54.0%,
 EBN 40%
 L4a Produktion 4.3395% Total  Total E&P Nederland 55.6605%,
 EBN 40%
 Q16a Produktion 1.81351% Oranje-Nassau Energie  EBN 50%,
 Oranje-Nassau Energie 41.7%,
 Total E&P Nederland 6.48649%
 
     

FRANKRIKE


» 20 licenser
  - 15 produktion
  -  5 prospektering
» Nettoreserver 19,1 MMboe

NORGE


» 63 licenser
  -  8 produktion
  -  2 utbyggnad
  -  53 prospektering
» Nettoreserver 684,5 MMboe

NEDERLÄNDERNA


» 20 licenser
  -  18 produktion
  -  3 prospektering
» Nettoreserver 1,9 MMboe

RYSSLAND


»  1 utbyggnadlicens

MALAYSIA


» 4 licenser
  -  1 produktion
  -  3 prospektering
» Nettoreserver 10,7 MMboe