Kontakta Oss    |    Swedish    |    English     |    back to home
Slide background

Vilka vi är

Lundin Petroleum är ett svenskt olje-och gasbolag med en bevisad förmåga att hitta, bygga ut och producera olje- och gasresurser.
Slide background

Vår vision

Vår vision är att med fokus på våra kärnområden utveckla ett lönsamt prospekterings- och produktionsbolag på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt för det långsiktiga värdet för våra aktieägare och samhället.
Slide background

Våra medarbetare

Lundin Petroleums integrerade team av geologer, geofysiker och tekniska experter har utvecklat en kreativ metod för att analysera den tillgängliga informationen och infört en visionär syn på prospektering av olja och gas.
Slide background

Vårt ansvar

Lundin Petroleum är fast beslutet att bedriva sin globala verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Detta innebär att potentiell påverkan på människor och miljö vägs in i såväl de strategiska besluten som verksamheten på fälten.
Investerare Brev till aktieägarna

Alex Schneiter, President and CEO Lundin Petroleum


“2016 har varit ett enastående år
för Lundin Petroleum”

Alex Schneiter


Koncernchef och vd

Februari 2017Kära aktieägare,

Ett rekordår
När vi nu summerar 2016 kan vi slå fast att vi verkligen har lyckats med vårt uppdrag. 2016 har varit ett enastående år för Lundin Petroleum med rekordhög produktion på över 72 000 boepd och rekordlåga verksamhetskostnader på 7,80 USD per fat. Det här är först och främst tack vare utmärkta resultat från Edvard Griegfältet där produktion startade i november 2015, i kombination med stabil produktion från våra tillgångar i Malaysia och Frankrike som har levererat över förväntan. Resultatet för året påverkades dock av en icke-kassaflödespåverkande nedskrivning som uppgick till 548,6 MUSD, netto efter skatt till följd av att fyndigheter i Ryssland och Malaysia inte längre inkluderas i de betingade resurserna.

Reserverna i Edvard Griegfältet har dessutom ökat från 186 MMboe till 223 MMboe sedan de ursprungliga uppskattningarna gjordes i utbyggnadsplanen samtidigt som vi vet sedan tidigare att stora fält tenderar att bli ännu större med tiden. Redan under det första kvartalet 2017 kommer vi att genomföra en utvärderingsborrning med potential att ytterligare öka reserverna.

En annan viktig händelse under året var förvärvet av en 15-procentig andel i Edvard Griegfältet från Statoil. Detta innebar inte endast att vår produktion och våra reserver ökade utan stärkte också vår finansiella ställning ytterligare genom att öka vår tillgång på likviditet, vilken redan var god till följd av den stora reservbaserade kreditfaciliteten om 5,0 miljarder USD som upprättades tidigare under året.

Vårt största utbyggnadsprojekt Johan Sverdrup fortsätter samtidigt att leverera goda nyheter i form av lägre projektkostnader, högre produktionskapacitet samt en ökning av reserverna jämfört med de uppskattningar som gjordes i den ursprungliga utbyggnadsplanen.

Vi har också kunnat se hur vår strategi för prospektering i södra Barents hav har utvecklats i och med den efterlängtade 23:e licensrundan. Vi är mycket nöjda över att vara ett av de mest framgångsrika bolagen i denna 23:e runda och vårt prospekteringsprogram för 2017 har potential att kunna öka resurserna väsentligt.

Utsikter för 2017 och framåt
Med blicken riktad mot 2017 och framåt är jag övertygad om att framtiden kommer att bli lika spännande som 2016 har varit. Under 2017 kommer vår produktion att fortsätta öka och när det gäller utbyggnadsprojekt kommer det att bli vårt mest aktiva år någonsin i och med det fortsatta arbetet med Johan Sverdrup Fas 1. Det kommer också att bli det år när koncept väljs för Johan Sverdrup Fas 2 och vi kommer att närma oss utbyggnad av denna fas.

Vi kommer samtidigt att genomföra prospekteringsborrningar på ett antal strukturer i världsklass i södra Barents hav och fortsätta arbeta med ett utvärderingsprogram i våra Alta- och Gohtafyndigheter. Ett prioriterat område för året kommer också vara att arbeta fram en studie för konceptval för utbyggnad av fyndigheterna Alta, Gohta och Luno II.

I vårt ”do nothing case” kommer vår produktion att öka till mer än 120 000 boepd när Johan Sverdrup Fas 1 börjar producera. När Johan Sverdrup Fas 2 når platåproduktion kommer vår produktion att öka till mer än 150 000 boepd och vi förväntar oss att prestera än bättre med nya utbyggnader och de nya resurser som vi kommer att upptäcka under kommande år.

Starkt fokus på HSE
Vi har också uppnått stabila resultat vad gäller hälsa, säkerhet och miljö under 2016 och vi kommer att bibehålla starkt fokus på detta område i takt med att bolaget växer.

Det skulle inte vara möjligt att uppnå så fina resultat utan den entusiasm, professionalism och entreprenörsanda som finns hos mina kollegor och hos ledningen. Mitt första år som vd på Lundin Petroleum har varit mycket givande och det är tack vare det fantastiska lagarbete och den fina laganda som finns inom bolaget.

Till er kära aktieägare, styrelse och medarbetare på Lundin Petroleum, tack för ert fortsatta stöd.


Med vänliga hälsningar,

Alex Schneiter
Koncernchef och VD