Kontakta Oss    |    Swedish    |    English     |    back to home
Slide background

Vilka vi är

Lundin Petroleum är ett svenskt olje-och gasbolag med en bevisad förmåga att hitta, bygga ut och producera olje- och gasresurser.
Slide background

Vår vision

Vår vision är att med fokus på våra kärnområden utveckla ett lönsamt prospekterings- och produktionsbolag på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt för det långsiktiga värdet för våra aktieägare och samhället.
Slide background

Våra medarbetare

Lundin Petroleums integrerade team av geologer, geofysiker och tekniska experter har utvecklat en kreativ metod för att analysera den tillgängliga informationen och infört en visionär syn på prospektering av olja och gas.
Slide background

Vårt ansvar

Lundin Petroleum är fast beslutet att bedriva sin globala verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Detta innebär att potentiell påverkan på människor och miljö vägs in i såväl de strategiska besluten som verksamheten på fälten.
Ansvar Historik i Sudan

Den 21 juni 2010 inledde den internationella åklagarkammaren i Sverige en förundersökning avseende potentiell delaktighet i brott mot internationell humanitär rätt i Sudan från 1997 till 2003. Vi har samarbetat med åklagarmyndigheten sedan undersökningen inleddes och är övertygade om att det saknas grund för alla anklagelser om felaktigt agerande av någon företrädare för bolaget. Lundin Petroleum är fast förvissat att bolaget var en kraft för utveckling i Sudan och förespråkade att fred skulle uppnås och upprätthållas genom fredliga medel.

 

Mer information om vår historia i Sudan finns tillgänglig på www.lundinhistoryinsudan.com