Kontakta Oss    |    Swedish    |    English     |    back to home
Slide background

Vilka vi är

Lundin Petroleum är ett svenskt olje-och gasbolag med en bevisad förmåga att hitta, bygga ut och producera olje- och gasresurser.
Slide background

Vår vision

Vår vision är att med fokus på våra kärnområden utveckla ett lönsamt prospekterings- och produktionsbolag på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt för det långsiktiga värdet för våra aktieägare och samhället.
Slide background

Våra medarbetare

Lundin Petroleums integrerade team av geologer, geofysiker och tekniska experter har utvecklat en kreativ metod för att analysera den tillgängliga informationen och infört en visionär syn på prospektering av olja och gas.
Slide background

Vårt ansvar

Lundin Petroleum är fast beslutet att bedriva sin globala verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Detta innebär att potentiell påverkan på människor och miljö vägs in i såväl de strategiska besluten som verksamheten på fälten.
Investerare Historiska skattekrediter (tax pools)

februari 2017Dokumentet härintill innehåller viktig information som är relevant för finansiell modellering av Lundin Petroleum.

  • Övergripande förklaring av skattesystemen (skatt/royalty och produktionsdelningskontrakt) i de länder där Lundin Petroleum har verksamhet
  • Årliga, historiska krediter för kostnadstäckning (tax pools) för modellering av produktionsdelningskontrakt
  • Nedskrivningstabeller för modellering av skatt/royalty och produktionsdelningskontrakt
  • Årliga skatteunderskott för modellering av skattesystem
  • Avtalat pris för gas

För ytterligare information vänligen kontakta:

Teitur Poulsen, VP Corporate Planning & Investor Relations
Rebecca Gordon, Group Economics Manager