Kontakta Oss    |    Swedish    |    English     |    back to home
Slide background

Vilka vi är

Lundin Petroleum är ett svenskt olje-och gasbolag med en bevisad förmåga att hitta, bygga ut och producera olje- och gasresurser.
Slide background

Vår vision

Vår vision är att med fokus på våra kärnområden utveckla ett lönsamt prospekterings- och produktionsbolag på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt för det långsiktiga värdet för våra aktieägare och samhället.
Slide background

Våra medarbetare

Lundin Petroleums integrerade team av geologer, geofysiker och tekniska experter har utvecklat en kreativ metod för att analysera den tillgängliga informationen och infört en visionär syn på prospektering av olja och gas.
Slide background

Vårt ansvar

Lundin Petroleum är fast beslutet att bedriva sin globala verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Detta innebär att potentiell påverkan på människor och miljö vägs in i såväl de strategiska besluten som verksamheten på fälten.
Investerare Finansiell agenda

Datum Aktuellt
13.02.2017 Kapitalmarknadsdagen 2017
03.05.2017 Q1 rapport 2017
04.05.2017 Årsstämma 2017
Datum Tidigare händelser
01.02.2017 Bokslutsrapporten 2016
02.11.2016 Q3 rapport 2016
03.08.2016 Q2 rapport 2016
30.05.2016 Extra bolagsstämma 2016
12.05.2016 Årsstämma 2016
11.05.2016 Q1 rapport 2016
03.02.2016 Bokslutsrapporten 2015