Kontakta Oss    |    Swedish    |    English     |    back to home
Slide background

Vilka vi är

Lundin Petroleum är ett svenskt olje-och gasbolag med en bevisad förmåga att hitta, bygga ut och producera olje- och gasresurser.
Slide background

Vår vision

Vår vision är att med fokus på våra kärnområden utveckla ett lönsamt prospekterings- och produktionsbolag på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt för det långsiktiga värdet för våra aktieägare och samhället.
Slide background

Våra medarbetare

Lundin Petroleums integrerade team av geologer, geofysiker och tekniska experter har utvecklat en kreativ metod för att analysera den tillgängliga informationen och infört en visionär syn på prospektering av olja och gas.
Slide background

Vårt ansvar

Lundin Petroleum är fast beslutet att bedriva sin globala verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Detta innebär att potentiell påverkan på människor och miljö vägs in i såväl de strategiska besluten som verksamheten på fälten.
Om bolaget Jobba hos oss

Vi på Lundin Petroleum är av uppfattningen att våra medarbetare är den grund på vilken vår framgång har byggts. Våra medarbetares engagemang och talanger är avgörande för vårt verksamhetsresultat idag och för vår förmåga att utvecklas och växa i framtiden.Förutom möjligheten att arbeta för ett dynamiskt oberoende oljeprospekterings- och produktionsbolag, innebär en karriär hos Lundin Petroleum att bidra till en organisation som:
  • värdesätter mångfald och behandlar sina medarbetare med rättvisa, värdighet och respekt

  • ger stöd åt personlig utveckling och ständig förbättring samt ger möjlighet för individer att tillföra värde till verksamheten

  • främjar en kreativ, innovativ och högpresterande företagskultur som belönar talang och värdeskapande

  • ger utmanande och givande arbetstillfällen som uppmuntrar kreativa lösningar för att uppnå en exceptionell verksamhet

  • skapar en dynamisk arbetsmiljö som främjar ett gemensamt mål: att växa snabbare än konkurrenterna och att förvandla möjligheter till vår fördel

Lundin Petroleum sätter högt värde på mångfald och strävar efter att erbjuda en inkluderande arbetsmiljö i alla sina verksamhetsländer. Bolaget rekryterar kvalificerade individer oavsett kön, ras, etnicitet, religion eller funktionshinder.

Tack för ditt intresse för Lundin Petroleum.

Vänligen notera att vi tyvärr inte har möjlighet att svara på alla spontan-ansökningar för oannonserade tjänster.
Lundin Employment