Kontakta Oss    |    Swedish    |    English     |    back to home
Slide background

Vilka vi är

Lundin Petroleum är ett svenskt olje-och gasbolag med en bevisad förmåga att hitta, bygga ut och producera olje- och gasresurser.
Slide background

Vår vision

Vår vision är att med fokus på våra kärnområden utveckla ett lönsamt prospekterings- och produktionsbolag på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt för det långsiktiga värdet för våra aktieägare och samhället.
Slide background

Våra medarbetare

Lundin Petroleums integrerade team av geologer, geofysiker och tekniska experter har utvecklat en kreativ metod för att analysera den tillgängliga informationen och infört en visionär syn på prospektering av olja och gas.
Slide background

Vårt ansvar

Lundin Petroleum är fast beslutet att bedriva sin globala verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Detta innebär att potentiell påverkan på människor och miljö vägs in i såväl de strategiska besluten som verksamheten på fälten.
Investerare Kort översikt

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass

Lundin Petroleum är ett oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas med fokus på verksamhet i Norge och en portfölj av tillgångar i Norge, Malaysia, Frankrike, Nederländerna och Ryssland.

Viktiga investeringarFortsatt tillväxt möjliggörs av starkt operativt kassaflöde och en stark balansräkning
» 2016 EBITDA 902 MUSD
» 2016 operativt kassaflöde 1 010 MUSD

Prospektering - organisk tillväxt genom borrning
» Gigantisk oljefyndighet på Johan Sverdrup i Norge
»Betydande fyndighet på Altastrukturen i Barents hav
   i Norge under 2014
» Ytterligare prospekteringsborrningar i Norge


Reserver - omvandla fyndigheter till kassaflöde
» 2P reserver 743,5 MMboe

Produktion - omvandla fyndigheter till kassaflöde
» Stark produktion och låga verksamhetskostnader
» Produktions för 2016: 72 600 boepd

Opportunistisk värderealisering - frigöra värde i vår tillgångsportfölj
» Avknoppning av tillgångar i Storbritannien under 2010
» Utdelning av aktier i Etrion under 2010

 

Kort översikt
Nasdaq Stockholm Ticker: LUPE
Årslägsta/högsta
(december 2015–december 2016):
SEK 99/198
Utestående aktier: 340,4 miljoner
Produktion 2016: 72 600 boepd
Reserver: 743,5 MMboe
Betingade resurser: 267 MMboe


Visste du....att familjen Lundin är största aktieägare i Lundin Petroleum med ett aktieinnehav om cirka 29%, följt av Statoil med cirka 20%
att Lundin Petroleums värde har ökat fyrtiofaldigt sedan bolaget grundades 2001
att Lundin Petroleum är börsnoterat på Nasdaq Stockholms Large Cap-lista och ingår i indexet OMX 30.
att ett genomsnitt om 1,9 miljoner Lundin Petroleumaktier omsätts dagligen