Kontakta Oss    |    Swedish    |    English     |    back to home
Slide background

Vilka vi är

Lundin Petroleum är ett svenskt olje-och gasbolag med en bevisad förmåga att hitta, bygga ut och producera olje- och gasresurser.
Slide background

Vår vision

Vår vision är att med fokus på våra kärnområden utveckla ett lönsamt prospekterings- och produktionsbolag på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt för det långsiktiga värdet för våra aktieägare och samhället.
Slide background

Våra medarbetare

Lundin Petroleums integrerade team av geologer, geofysiker och tekniska experter har utvecklat en kreativ metod för att analysera den tillgängliga informationen och infört en visionär syn på prospektering av olja och gas.
Slide background

Vårt ansvar

Lundin Petroleum är fast beslutet att bedriva sin globala verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Detta innebär att potentiell påverkan på människor och miljö vägs in i såväl de strategiska besluten som verksamheten på fälten.
Pressrum Ljud och bild

Webcasts


År Q1
Presentation
Q2
Presentation
Q3
Presentation
Bokslutsrapport
2016 Q1 rapport Q2 rapport Q3 rapport Bokslutsrapport
2015 Q1 rapport Q2 rapport Q3 rapport Bokslutsrapport
2014 Q1 rapport Q2 rapport Q3 rapport Bokslutsrapport
2013 Q3 rapport Bokslutsrapport


År Årsstamma Övriga webcast
2016 Årsstämman 2016 Kapitalmarknadsdag 2016
2015 Ledningsförändring - juni 2015
Kapitalmarknadsdagen 2015
2014 Årsstämman 2014 Bolagspresentation
nov 2014


Video300 million years of hydrocarbons

Building Johan SverdrupEdvard Grieg field produces first oil - November 2015Exploration Drilling in the Paris Basin, FranceJohan Sverdrup PDOThe Key to the Johan Sverdrup Discovery


För fler filmer besök vår YouTube kanal.


Visste du....att Lundin Petroleum gjort mer än hälften av alla oljefyndigheter i Norge under de senaste tio åren
att Lundin Petroleum är den näst största arealinnehavaren i södra Barents hav
att Lundin Petroleum tilldelades fem nya licenser i södra Barents hav i den 23:e norska licensrundan
att Lundin Petroleums kostnad för att finna nya resurser i Norge uppgår till endast 0,7 USD per fat
att Lundin Petroleums licensområden i Barents hav är isfria året runt