Ytterligare förbättringar i Johan Sverdrupprojektet

4 september 2017

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att mer än hälften av Johan Sverdrup-projektets Fas 1 är slutförd och att partnerskapet har minskat bruttoinvesteringen ytterligare till 92 miljarder NOK.

Arbetet med Fas 1 av Johan Sverdrupprojektet fortsätter enligt plan och är snart till 60 procent slutfört.

Förbättringar i projektutförandet har resulterat i att utbyggnadskostnaderna för Fas 1 har minskat ytterligare med 5 miljarder NOK till 92 miljarder NOK, brutto. Detta motsvarar en minskning om 25 procent jämfört med den ursprungliga uppskattningen i utbyggnadsplanen, exklusive de ytterligare valutakursrelaterade besparingar som uppkommer vid en omräkning till US dollar.

Alex Schneiter, vd och koncernchef för Lundin Petroleum kommenterar: ”Arbetet med världsklassprojektet Johan Sverdrup utvecklas riktigt bra och ser bättre och bättre ut för var dag som går. Det är mycket uppmuntrande att mer än hälften av Fas 1 nu är slutförd och att vi ligger före tidsplan. Det har länge varit min uppfattning att kostnaderna för detta projekt kommer fortsätta att minska och idag kan vi meddela att partnerskapet för Johan Sverdrup har lyckats minska utbyggnadskostnaderna ytterligare.”

Breakeven för hela fältutbyggnaden uppskattas till under 25 USD per fat och de totala resurserna i Johan Sverdrupfältet uppskattas till mellan 2,0 och 3,0 miljarder fat oljeekvivalenter.

Fas 1 beräknas starta produktion i slutet av 2019 enligt plan och förväntas då ha en produktionskapacitet om 440 Mbopd. Under Fas 2 kommer ytterligare en processanläggningsplattform att installeras till fältcentret, vilket förväntas höja processkapaciteten för hela fältet till 660 Mbopd. Produktionsstart för Fas 2 är planerad under 2022.

Lundin Norway har en licensandel om 22,6 procent i Johan Sverdrupprojektet och Statoil är operatör med en licensandel om 40,0267 procent. Övriga partners är Maersk Oil med 8,44 procent, Petoro med 17,36 procent och Aker BP med 11,5733 procent.

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt