cover_js_5_2019-09

Norge – Johan Sverdrup

Fyndigheten Johan Sverdrup är en av de största oljefyndigheterna som någonsin gjorts på den norska kontinentalsockeln och den kommer att förlänga den norska oljeindustrins livslängd med flera årtionden. Utbyggnaden av och produktionen från detta enorma fält kommer att generera intäkter och arbetstillfällen för kommande generationer.

Johan Sverdrupfältet sträcker sig över ett område på cirka 200 km² på Utsirahöjden i den centrala delen av Nordsjön, cirka 160 km väster om Stavanger. Fältet upptäcktes 2010 av Lundin Norway genom fyndigheten på Avaldsnesstrukturen i PL501, med den efterföljande fyndigheten Aldous i PL265 som gjordes av Equinor under 2011. Johan Sverdrupfyndigheten var ett direkt resultat av Edvard Griegfyndigheten som Lundin Norway gjorde 2007,  då den geologiska modellen för Johan Sverdrup baserades på samma förutsättningar som den som användes för Edvard Grieg.

Efter omfattande utvärderingsprogram och konceptplanering godkändes utbyggnadsplanen under 2015. Konstruktion- och installationsarbetet av projektets första fas, bestående av fyra plattformar som är sammanlänkade genom brygginstallationer, tre installationer på havsbotten och exportledningar har slutförts. Anslutning och färdigställande pågår tillsammans med återkopplingen av åtta förborrade produktionsborrningar.

Produktion från den första fasen startade den 5 oktober 2019, med en förväntad produktionsnivå på upp till 440 000 fat olja per dag, brutto. Produktionsstart för den andra fasen förväntas under det fjärde kvartalet 2022, när ytterligare en processanläggningsplattform och undervattensutrustning lagts till anläggningarna. Under 2023, när fältet producerar till maximal nivå, kommer 660 000 fat olja att utvinnas dagligen.

Elförsörjningen till Johan Sverdrupfältet kommer huvudsakligen utgöras av landbaserad vattenkraft, vilket kommer att minska koldioxidintensiteten med mellan 80 och 90 procent, jämfört med en utbyggnad med gasturbiner som annars är standard på norska kontinentalsockeln. Dessutom prioriteras energieffektiva lösningar för att minska den totala energiförbrukningen, vilket gör Johan Sverdrup till ett av världens mest koldioxideffektiva fält.

Lundin Petroleum har en licensandel på 20,00 procent i fältet Johan Sverdrup. Equinor är operatör med licensandel om 42,6267 procent, övriga partners är Total med 8,44 procent, Petoro med 17,36 procent och Aker BP med 11,5733 procent.

js_cmd_jan2018_web

Plan för Fas 1 av Johan Sverdrupfältet

Fakta om Johan Sverdrupfältet
»Johan Sverdrup är ett av de fem största oljefälten på den norska kontinentalsockeln. Fältets sammanlagda resurser beräknas ligga mellan 2,2 och 3,2 miljarder boe (i utbyggnadsplanen 1,7–3,0 miljarder boe)
»Investeringskostnaden har minskat med 50% sedan utbyggnadsplanen (inklusive valutakursvinster)
»Breakeven for hela fältet är under 20 USD per fat
»När fältet producerar som mest under 2023, kommer det att utgöra 25% av den totala norska petroleum produktionen
»Oljan kommer att transporteras via oljeledningar till Mongstad-terminalen i Hordaland och gasen kommer att transporteras via ledningar till Kårstø processanläggning i norra Rogaland

Installation offshore slutförd
Fängslande bilder från färdigställandet av Johan Sverdrups fältcenter.

The Story So Far
Se på den enastående historien om Johan Sverdrup. En av de största upptäckterna som någonsin gjorts på NCS är nu ett av de största industriprojekten i Europa, vilket skapar värde för samhället för de kommande 50 åren.

The Process Platform Topside
Processanläggningsplattform för Johan Sverdrup har anlänt till Kværner gården i Stord.

Byggnad Johan Sverdrup
Johan Sverdrup – ett projekt som skapar värde för generationer. Är ett av de största industriella projekten i Norge under de kommande 50 åren.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt