Operations

Reserver

Lundin Petroleum har 2P reserver om 726,3 miljoner fat oljeekvivalenter

Vid slutet av 2017 uppgick Lundin Petroleums reserver till 726,3 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe).

Lundin Petroleum är främst ett oljebolag där 96 procent av reserverna är olja och 77 procent av reserverna är Johan Sverdrup.

Reserver vid slutet av 2016 714,1 MMboe
– Produktion 2016
– Avyttring / + Förvärv
+ Uppdateringar
-31,9 MMboe
-1,7 MMboe
+45,8 MMboe
Slutet av 2017 726,3 MMboe  
Reserversättningsgrad 144%
Reserverna har beräknats med tillämpning av priset för Nordsjöolja (Brent) om 50 USD per fat för 2016 (realt värde 2016), 62 för 2017, 66 för 2018, 72 för 2019 och 75 därefter.
reserves-2012-2017-sve
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt