Sea

Norge – Edvard Grieg

Produktion från Edvard Grieg har startat på tid och inom budget.

Produktionsstart av Edvard Griegfältet november 2015

Produktionsstart av Edvard Grieg
Produktionsstart av Edvard Grieg är en viktig milstolpe för Lundin Petroleum. Edvard Griegfältet är en del av PL338 på Utsirahöjden i Nordsjön, cirka 180 km väst om Stavanger. Fältet upptäcktes 2007 vid Lundin Norways första prospekteringsborrning som operatör i Norge och uppskattas innehålla 223 miljoner fat oljeekvivalenter (2P reserver), brutto.

Produktion från Edvard Grieg startade inom tidsplan och budget. Platåproduktion om 100 000 fat oljeekvivalenter per dag, brutto förväntas nås under det andra halvåret 2016.

Edvard Griegfältet har byggts ut med en plattform på ståljacket som står på havsbotten. Processdäcken väger cirka 22 500 ton och innefattar en processanläggning och moduler för service och boende. Största delen av konstruktionsarbetet utfördes i Norge, med Kværner som huvudsaklig uppdragstagare och norska och utländska underleverantörer.

Edvard Grieg är utformat som ett fältcenter och kommer att ta emot olja och gas för bearbetning från närliggande fält och framtida utbyggnader. Olja från Edvard Grieg kommer att transporteras via pipelinen Grane till Stureterminalen i Øygarden i Hordaland, medan gas kommer att transporteras via ett separat pipelinesystem till St. Fergus i Skottland.

Utbyggnadsborrningar med jack-up-riggen Rowan Viking pågår och totalt tio produktionsborrningar och fyra vatteninjiceringsborrningar planeras. Utbyggnadsborrningarna förväntas fortsätta in i 2018.

Lundin Norway är operatör för PL338 med en licensandel om 65 procent. Partners är OMV Norge med 20 procent och Wintershall Norge med 15 procent.

Nyckeltal
» Resterande bruttoreserver (31.12.2017): 223 MMboe
» Kolvätetyp: Olja
» Lokalisering: Block 16/1 i Nordsjön
» Fyndighetsborrning: 16/1-8 (2007)
» Produktionsstart 28 november 2015
Licensinformation
» Licens: PL338
» Operatör: Lundin Norway (65%)
» Partners: OMV Norge (20%), Wintershall Norge (15%)
Reservoarbeskrivning
» Reservoarålder: Trias, jura och yngre krita
» Sedimentationsmiljö: Alluvium, eoliska samt grunda marina konglomerat och sandsten
» Reservoardjup: 1 900 m
Produktionsstrategi
» Borningar: 10 producerande borrningar och 4 vatteninjektorer
» Reduceringsplan: Vatteninjicering
» Förväntad platåproduktion: 100 000 boepd
» Förväntad livslängd: 30 år
Utbyggnadslösning
» Plattform som står på havsbotten
Export av olja och gas
» Oljeledning till oljeledningen Grane (Stureterminalen) – slutförd
» Gasledning till SAGE (Scottish Area Gas Evacuation) – slutförd
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt