Sea

Norge – Edvard Grieg

Produktion från Edvard Grieg har startat på tid och inom budget.

Produktionsstart av Edvard Griegfältet november 2015

Edvard Grieg – utmärkta resultat till låg kostnad

Majoriteten av Lundin Petroleums produktion kommer från nyckeltillgången Edvard Grieg där bolaget är operatör. Edvard
Griegfältet ligger i PL338 på Utsirahöjden i norska Nordsjön och stod för nästan 80 procent av den totala produktionen under 2017 till en verksamhetskostnad på under 4 USD per fat. Ökad anläggningskapacitet, hög effektivitet i produktionen och stark reservoarprestanda är de viktigaste faktorerna bakom detta utmärkta resultat.

Fältet upptäcktes 2007 vid Lundin Norways första prospekteringsborrning och produktion startade i slutet av 2015. Fältet har byggts ut med en plattform på ståljacket som står på havsbotten med processdäck som väger cirka 22 500 ton och innefattar en processanläggning och moduler för service och boende. Edvard Grieg är utformat som ett fältcenter och tar emot olja och gas för bearbetning från närliggande fält och framtida utbyggnader. Olja från Edvard Grieg transporteras via pipelinen Grane till Stureterminalen i Øygarden i Hordaland medan gas transporteras via ett separat pipelinesystem till St. Fergus i Skottland.

Borrprogrammet för utbyggnad, med sammanlagt 14 utbyggnadsborrningar, slutfördes med framgång under 2018 med reservoarresultat som varit bättre än förväntat. I kombination med en mycket god reservoarprestanda, som hittills inte producerat någon större mängd vatten, har dessa positiva resultat inneburit en 47-procentig ökning av de slutliga utvinningsbara bruttoreserverna jämfört med utbyggnadsplanen. Reservökningen innebär att platåproduktionen har förlängts med två år sedan utbyggnadsplanen, fram till 2019. Ett program för kompletterande utbyggnadsborrningar planeras för 2020, vilket kan resultera i att platåproduktionen förlängs ytterligare.

Möjligheten till resursökning för Edvard Grieg och ytterligare resurspotential i området är avgörande för Lundin Petroleums långsiktiga produktionsprognos. Det ger också förutsättningar för att kunna använda Edvard Grieganläggningarna till full kapacitet under många år framöver samtidigt som fältets nuvarande verksamhetskostnad på under 4 USD per fat bibehålls.

Lundin Norway är operatör för PL338 med en licensandel om 65 procent. Partners är OMV Norge med 20 procent och Wintershall Norge med 15 procent.

Nyckeltal
»Resterande bruttoreserver (31.12.2017): 223 MMboe
»Kolvätetyp: Olja
»Lokalisering: Block 16/1 i Nordsjön
»Fyndighetsborrning: 16/1-8 (2007)
»Produktionsstart 28 november 2015
Licensinformation
»Licens: PL338
»Operatör: Lundin Norway (65%)
»Partners: OMV Norge (20%), Wintershall Norge (15%)
Reservoarbeskrivning
»Reservoarålder: Trias, jura och yngre krita
»Sedimentationsmiljö: Alluvium, eoliska samt grunda marina konglomerat och sandsten
»Reservoardjup: 1 900 m
Produktionsstrategi
»Borningar: 10 producerande borrningar och 4 vatteninjektorer
»Reduceringsplan: Vatteninjicering
»Förväntad platåproduktion: 100 000 boepd
»Förväntad livslängd: 30 år
Utbyggnadslösning
»Plattform som står på havsbotten
Export av olja och gas
»Oljeledning till oljeledningen Grane (Stureterminalen) – slutförd
»Gasledning till SAGE (Scottish Area Gas Evacuation) – slutförd
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt