Sea

Norge – Edvard Grieg

Reservoarprestandan i Edvard Grieg fortsätter att överträffa förväntningarna, vilket innebär att  platåproduktionen förlängs fram till mitten av 2020.

Produktionsstart av Edvard Griegfältet november 2015

Majoriteten av Lundin Petroleums nuvarande produktion kommer från nyckeltillgången Edvard Grieg i PL338 på Utsirahöjden i norska Nordsjön. Fältet bidrog med nära 80 procent av den totala produktionen under 2018, till en verksamhetskostnad på under 4 USD per fat. Ökad anläggningskapacitet, hög effektivitet i produktionen och stark reservoarprestanda är de viktigaste faktorerna bakom detta utmärkta resultat.

Fältet upptäcktes 2007 vid Lundin Norways första prospekteringsborrning och produktion startade i slutet av 2015. Fältet har byggts ut med en plattform på stålunderställ som står på havsbotten med processdäck som innefattar en processanläggning och moduler för service och boende. Edvard Grieg är utformad som ett fältcenter och tar emot olja och gas för bearbetning från närliggande fält och kommer att ha kapacitet för framtida utveckling i området. Olja från Edvard Grieg transporteras via pipelinen Grane till Stureterminalen i Øygarden i Hordaland, medan gas transporteras via ett separat pipelinesystem till St. Fergus i Skottland.

Borrprogrammet för utbyggnad på Edvard Grieg slutfördes med framgång under 2018 med reservoarresultat som överträffade förväntningarna. I kombination med en mycket god reservoarprestanda, som hittills inte producerat någon större mängd vatten, har dessa positiva resultat inneburit en 52-procentig ökning av de slutliga utvinningsbara bruttoreserverna jämfört med uppskattningarna i utbyggnadsplanen. Denna positiva reservökning innebär att platåproduktionen har förlängts med över två år sedan utbyggnadsplanen, fram till mitten av 2020.

Ytterligare tre utbyggnadsprojekt har beslutats i det större Edvard Griegområdet. Ett kompletterande borrprogram kommer att inledas 2020 på Edvard Grieg och produktionsstart för Solveig- och Rolvsnesprojekten planeras att ske under 2021. Både Solveig- och Rolvsnes kommer att byggas ut med återkoppling till Edvard Griegplattformen, vilket tillsammans med det kompletterande borrprogrammet kommer förlänga platåproduktionen ytterligare.

Möjligheten att nå ytterligare resurspotential i området Edvard Grieg är avgörande för Lundin Petroleums långsiktiga produktionsprognos. Det ger också förutsättningar för att kunna använda Edvard Grieganläggningarna till full kapacitet under många år framöver samtidigt som fältets nuvarande verksamhetskostnad på under 4 USD per fat bibehålls.

Lundin Norway är operatör för PL338 med en licensandel om 65 procent. Partners är OMV Norge med 20 procent och Wintershall Norge med 15 procent.

Nyckeltal
»Resterande bruttoreserver (31.12.2017): 223 MMboe
»Kolvätetyp: Olja
»Lokalisering: Block 16/1 i Nordsjön
»Fyndighetsborrning: 16/1-8 (2007)
»Produktionsstart 28 november 2015
Licensinformation
»Licens: PL338
»Operatör: Lundin Norway (65%)
»Partners: OMV Norge (20%), Wintershall Norge (15%)
Reservoarbeskrivning
»Reservoarålder: Trias, jura och yngre krita
»Sedimentationsmiljö: Alluvium, eoliska samt grunda marina konglomerat och sandsten
»Reservoardjup: 1 900 m
Produktionsstrategi
»Borningar: 10 producerande borrningar och 4 vatteninjektorer
»Reduceringsplan: Vatteninjicering
»Förväntad platåproduktion: 100 000 boepd
»Förväntad livslängd: 30 år
Utbyggnadslösning
»Plattform som står på havsbotten
Export av olja och gas
»Oljeledning till oljeledningen Grane (Stureterminalen) – slutförd
»Gasledning till SAGE (Scottish Area Gas Evacuation) – slutförd
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt