Verksamheter

Norge är Lundin Petroleums viktigaste verksamhetsområde. Den enorma Johan Sverdrupfyndigheten, vars oljereserver uppskattas till mellan 2,1 och 3,1 miljarder fat olja, brutto, är den största fyndigheten på norska kontinentalsockeln sedan mitten av 80-talet.

Norge är Lundin Petroleums huvudsakliga verksamhetsområde med 2P reserver om 726,3 MMboe. Den genomsnittliga produktionen från de norska tillgångarna uppgick till 86,1 Mboepd, netto under 2017.

Utbyggnad av Johan Sverdrup
I september 2010 gjordes en gigantisk oljefyndighet till följd av prospekteringsborrning på strukturen Avaldsnes i PL501, belägen 25 kilometer öster om fältet Edvard Grieg. Ytterligare en stor fyndighet gjordes på samma struktur i den närliggande licensen PL265 på strukturen Aldous Major South.

I början av 2012 ändrades namnet på fyndigheten Avaldsnes/Aldous till Johan Sverdrup.

Ett omfattande utvärderingsprogram slutfördes under 2014 och utbyggnadsplanen lämnades in i februari 2015.
Utbyggnadsplanen för Fas 1 av utbyggnaden mottog slutligt godkännande från det norska olje- och energidepartementet i augusti 2015. Fas 1 av utbyggnaden innefattar fyra plattformar som är sammanlänkade med varandra genom brygginstallationer samt tre installationer på havsbotten. Bruttoinvesteringen för Fas 1 uppskattas till 88 miljarder NOK (nominellt, enligt senaste uppskattning från operatören) och inkluderar pipelines för export av gas och olja, utbyggnadsborrningar samt elförsörjning från land. Produktion från Fas 1 beräknas starta i slutet av 2019. Platånivå beräknas till över 440 000 fat olja per dag, brutto.

Lundin Petroleum har en licensandel om 22,60 procent i fältet Johan Sverdrup.

Edvard Grieg
Edvard Grieg startade produktion i slutet av 2015 och anläggningen uppnådde snabbt stabil kapacitet. Nya produktionsborrningar adderades under 2016-2017 och produktionen på Edvard Grieg trappades successivt upp till anläggningens maximala kapacitet om 100 000 boepd, brutto mot slutet av året.

I slutet av 2007 genomfördes en framgångsrik borrning på Edvard Griegstrukturen i licens PL338 som resulterade i en oljefyndighet. Efter slutfört utvärderingsprogram gavs i juni 2012 slutligt godkännande för utbyggnadsplanen för Edvard Griegfältet. Bruttoinvesteringen för utbyggnaden av Edvard Griegfältet uppskattas till 26 miljarder NOK och inkluderar plattform, pipelines och utbyggnadsborrningar.

Lundin Petroleum tilldelades 2014 en samordnad licensandel i fältet Ivar Aasen som är beläget norr om Edvard Griegfältet. Lundin Petroleum har en ägarandel i Ivar Aasen om 1,385 procent, netto. Produktion från Ivar Aasen startade i december 2016 och exporteras via Edvard Griegplattformen.

Övrig produktion

Alvheimfältet startade produktion 2008 och omfattar Kameleon, Boa, Kneler, Kameleon Øst och Viper/Kobra.

Volundfältet söder om Alvheim är en återkoppling till FPSO-fartyget i Alvheim. Fältet började producera under 2010. Utbyggnad av Viper/Kobra slutförd – produktionsstart i december 2016

Produktion vid Brynhildfältet (PL148) startade i december 2014 och är Lundin Norways första utbyggnadsprojekt som operatör.

Produktion vid Bøylafältet i PL340 påbörjades i januari 2015. Fältet är en återkoppling på havsbotten till Alvheim FPSO:n.

Prospektering
En betydande olje-och gasfyndighet gjordes på Altastrukturen i Barents hav under 2014. Fyndigheten är belägen nära Gohtafyndigheten på Loppahöjden och kommer att utvärderas ytterligare under 2017.

Lundin Petroleum har ett aktivt pågående prospekterings- och utvärderingsprogram i Norge. Under 2017 planeras totalt tio prospekterings- och utvärderingsborrningar att genomföras som kommer att vara koncentrerade till två kärnområden: Utsirahöjden i Nordsjön och södra Barents hav.

¹ Exklusive Hanzfyndigheten som inte ingår i Ivar Aasenenheten

300 million years of hydrocarbons

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt