lupe_covers_newwebsite_operations_sve3

Starka operativa resultat till en verksamhetskostnad som är en av de lägsta i branschen

Vi är en innovativ och ansvarsfull operatör på den norska kontinentalsockeln med bevisad förmåga till tillväxt och genomförande av projekt samt starka resultat vad gäller skydd av hälsa, säkerhet och miljö.

Vår produktion kommer att fördubblas när det stora Johan Sverdrupfältet i Nordsjön startar produktion i slutet av 2019 och vår långsiktiga produktionstillväxt ser stark ut med en rad framtida tillväxtmöjligheter.

Vi håller kvar fokus på att bedriva en högpresterande verksamhet och att göra detta på ett säkert och hållbart sätt samtidigt som vi fortsätter bedriva en aktiv organisk tillväxtstrategi.

Våra främsta tillgångar

operations-our-key-assets_20191010

Edvard Grieg

Förlängd platåproduktion och anläggningar som fortsätter utnyttjas till full kapacitet
Största delen av vår produktion kommer från nyckeltillgången Edvard Grieg på Utsirahöjden i norska delen av Nordsjön där vi är operatör. Med reserver som ökat betydligt för fältet och möjligheter till ytterligare kompletterande borrningar och återkopplingar är vår ambition att fortsätta utnyttja anläggningarna till full kapacitet under många år framöver

Alvheimområdet

Reserver som fortsätter öka
Alvheimområdet i centrala delen av Nordsjön består av fälten Alvheim, Volund och Bøyla och är vårt näst största produktionsområde. Resultaten från såväl anläggningar som reservoarer är starka och vi ser fortsatt möjligheter till kompletterande borrningar i området.

Johan Sverdrup

Ett projekt i världsklass som kommer att fördubbla vår produktion
Johan Sverdrupfältet på Utsirahöjden upptäcktes av Lundin Petroleum 2010 och är en av de största oljefyndigheterna som någonsin gjorts på norsk kontinentalsockel. Fältet uppskattas innehålla resurser om mellan 2,2 till 3,2 miljarder fat oljeekvivalenter och vid maximal produktion kommer fältet att kunna producera 660 tusen fat olja per dag. Johan Sverdrup är därmed en viktig faktor bakom Lundin Petroleums starka produktionstillväxt under de kommande åren.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt