Utbyggnadsplanen för Solveigfältet (Luno II) har lämnats in

27 mars 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin Norway AS (Lundin Norway) har som operatör, tillsammans med sina partners Wintershall Norge AS (Wintershall) och OMV Norge AS (OMV) lämnat in utbyggnadsplanen för Solveigfältet (tidigare kallat Luno II).

Oljefyndigheten Solveig i PL359 ligger 15 km söder om Edvard Griegfältet och kommer att byggas ut via en återkoppling längs havsbotten till Edvard Griegplattformen och omfatta fem utbyggnadsborrningar med en platåproduktion om 30 Mboepd, brutto. Produktionsstart förväntas ske under första kvartalet 2021. Investeringen för Solveigutbyggnaden uppskattas till 810 miljoner USD1, brutto (527 miljoner USD, netto till Lundin) och med en break-even på under 30 USD per boe. Solveigprojektet kommer att genomföras tillsammans med det förlängda borrtestet på Rolvsnes för att dra fördel av synergier vid upphandling och genomförande.

Solveigfältets första fas innehåller 57 MMboe av bevisade och sannolika reserver, brutto (37 MMboe, netto till Lundin). Utbyggnaden omfattar tre horisontella produktionsborrningar och två vatteninjiceringsborrningar. Resultaten från första fasens produktionsborrningar kommer att kunna minska osäkerheten i bedömningen av möjliga ytterligare utbyggnadsfaser för att ta vara på den resurspotential som finns i fyndigheten.

Kontrakt för modifiering av Edvard Grieganläggningarna har tilldelats Rosenberg WorleyParsons och för undervattensystemet TechnipFMC inom ramen för ett EPCI-kontrakt som täcker projektering, upphandling, byggnation och installation. Borrning kommer att genomföras med den nyligen kontrakterade högkvalitativa, halvt nedsänkbara borriggen West Bollsta med dubbel borrförmåga.

Under 2018 förvärvade Lundin Equinors 15-procentiga andel i PL359, i syfte att skapa identisk ägarstruktur i licenserna PL359 (Solveig) och PL338 (Edvard Grieg). Lundin är operatör för båda licenserna med en licensandel om 65 procent. Partners är OMV med 20 procent och Wintershall med 15 procent. Denna identiska ägarstruktur möjliggör optimering av produktion och ger värde för alla partners.

Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum:
“Jag är mycket nöjd att vi idag har lämnat in utbyggnadsplanen för Solveigfältet till det norska olje- och energidepartementet. Produktionsstart är planerad till början av 2021 och Solveig kommer att vara den första utbyggnaden som återkopplas längs havsbotten i det större Edvard Griegområdet. Detta innebär att vår strategi, att koppla samman oljefat med höga marginaler med våra egna anläggningar, förverkligas samtidigt som vi fokuserar på att förlänga platåproduktion från Edvard Grieg bortom 2021.”

1) 1 USD = 8 NOK

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Annual report