pdo-signature-solveig

Utbyggnadsplanen för Solveigfältet godkänd

Utbyggnadsplanen för Solveigfältet godkänd

26 juni 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin Norway AS (Lundin Norway) har erhållit norska olje- och energidepartementets godkännande för Solveigfältets utbyggnadsplan. Solveigfältet är det första utbyggnadsprojektet som återkopplas till Edvard Griegplattformen, på Utsirahöjden i Norge, för vilken Lundin Norway är operatör.

Produktionsstart från första fasen av Solveigfältet i PL359 förväntas under det första kvartalet 2021 med en förväntad platåproduktion om 30 Mboepd, brutto. Investeringen för den första fasen uppskattas till 810 miljoner USD¹ , brutto (527 miljoner USD, netto till Lundin) och med en break-even på under 30 USD per boe och består av tre horisontella produktionsborrningar och två vatteninjiceringsborrningar.

Kontrakt för modifiering av Edvard Grieganläggningarna har tilldelats Rosenberg WorleyParsons och för undervattensystemet TechnipFMC inom ramen för ett EPCI-kontrakt som täcker projektering, upphandling, byggnation och installation. Borrning kommer att genomföras av Seadrill med den högkvalitativa, halvt nedsänkbara borriggen West Bollsta med dubbel borrförmåga.

Lundin är operatör för Solveig med en licensandel om 65 procent. Partners är OMV med 20 procent och Wintershall Dea med 15 procent. Denna ägarstruktur är identisk med Edvard Griegs, vilket möjliggör optimering av produktion och ger värde för alla partners.

Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum:
“Jag är mycket nöjd över att det norska olje- och energidepartementet har godkänt utbyggnadsplanen för Solveigfältet. Detta är vårt första utbyggnadsprojekt som återkopplas till Edvard Grieg och är en viktig del i en framtida lösning för det större Edvard Griegområdet. Vi har satt samman ett mycket bra projektledningsteam som stöttas av branschledande underleverantörer och jag ser fram emot att kunna rapportera om dess framsteg allteftersom projektet avancerar mot produktionsstart i början av 2021.”

1) 1 USD = 8 NOK