schneiter_bloomberg-post

TV-intervju från Bloomberg med Alex Schneiter

TV-intervju från Bloomberg med Alex Schneiter

5 augusti 2019

Lyssna på en TV-intervju från Bloomberg med koncernchef och vd Alex Schneiter som kommenterar kvartalsrapportens starka resultat och delger sina tankar om Lundin Petroleums framtida utveckling.