Transaktion mellan Lundin Norway och CapeOmega avseende Brynhildfältet

28 juni 2017

Lundin Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin Norway AS (Lundin Norway) ingick avtal med CapeOmega AS (CapeOmega) den 27 juni 2017 avseende försäljning av en licensandel om 39 procent i Brynhildfältet, belägen i PL148 i norska delen av Nordsjön.

Lundin Norway kommer efter transaktionen att fortsätta som operatör för Brynhildfältet med en licensandel om 51 procent. Oljefältet Brynhild är återkopplat längs havsbotten till Piercefältet på den brittiska kontinentalsockeln där Shell är operatör.

CapeOmega, som är nuvarande partner i licensen, kommer att öka sitt licensinnehav i Brynhildfältet från 10 till 49 procent.

Transaktionen omfattar en ersättning om 774 miljoner NOK, vilket inkluderar historiska skattebelopp och kommer att gälla från den 1 januari 2017.

Transaktionen är villkorad av att sedvanliga godkännanden erhålls från den norska staten och från Lundin Petroleums långivare.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt