Inlägg

Den fjärde kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen för 2018

The fourth quarterly instalment of the dividend for 2018

Den fjärde kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen för 2018 om 0,37 USD kommer att uppgå till 3,47 SEK per aktie

27 december 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att den fjärde kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen för 2018 om 0,37 USD per aktie kommer att uppgå till 3,47 SEK per aktie, med ett totalt utdelningsbelopp om 986 miljoner SEK, motsvarande cirka 105 miljoner USD. Den förväntade utbetalningsdagen för den fjärde kvartalsvisa utbetalningen är den 9 januari 2020.

Information om den andra kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen:

Belopp per aktie
(SEK)
Totalt utdelningsbelopp
(SEK)
Första dag för handel utan rätt till utdelningenAvstämningsdagFörväntad utbetalningsdag
3,47986 miljoner2 januari 20203 januari 20209 januari 2020

I enlighet med den uppdaterade utdelningspolicyn som offentliggjordes av Lundin Petroleum den 30 januari 2019, beslutade årsstämman den 29 mars 2019 om en utdelning för 2018 om 1,48 USD per aktie, att betalas ut genom kvartalsvisa delbetalningar om 0,37 USD per aktie.

I enlighet med utdelningsbeslutet ska varje kvartalsvisa utbetalning, omvandlas till ett belopp i SEK baserat på valutakursen för USD till SEK som publiceras av Riksbanken fyra arbetsdagar före varje avstämningsdag (avrundat till närmaste hela 0,01 SEK per aktie) och valutakursen som använts för omvandlingen är 9,3808.

Information om den beslutade utdelningen finns tillgänglig på www.lundin-petroleum.com.

1 Det uppskattade totala utdelningsbeloppet som meddelats tidigare har minskat på grund av att Lundin Petroleum slutförde inlösenförfarandet av 16 procent av de utestående aktierna i augusti 2019.

 

Bokslutsrapport 2019

Den fjärde kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen för 2018

The fourth quarterly instalment of the dividend for 2018

Den fjärde kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen för 2018 om 0,37 USD kommer att uppgå till 3,47 SEK per aktie

27 december 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att den fjärde kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen för 2018 om 0,37 USD per aktie kommer att uppgå till 3,47 SEK per aktie, med ett totalt utdelningsbelopp om 986 miljoner SEK, motsvarande cirka 105 miljoner USD. Den förväntade utbetalningsdagen för den fjärde kvartalsvisa utbetalningen är den 9 januari 2020.

Information om den andra kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen:

Belopp per aktie
(SEK)
Totalt utdelningsbelopp
(SEK)
Första dag för handel utan rätt till utdelningenAvstämningsdagFörväntad utbetalningsdag
3,47986 miljoner2 januari 20203 januari 20209 januari 2020

I enlighet med den uppdaterade utdelningspolicyn som offentliggjordes av Lundin Petroleum den 30 januari 2019, beslutade årsstämman den 29 mars 2019 om en utdelning för 2018 om 1,48 USD per aktie, att betalas ut genom kvartalsvisa delbetalningar om 0,37 USD per aktie.

I enlighet med utdelningsbeslutet ska varje kvartalsvisa utbetalning, omvandlas till ett belopp i SEK baserat på valutakursen för USD till SEK som publiceras av Riksbanken fyra arbetsdagar före varje avstämningsdag (avrundat till närmaste hela 0,01 SEK per aktie) och valutakursen som använts för omvandlingen är 9,3808.

Information om den beslutade utdelningen finns tillgänglig på www.lundin-petroleum.com.

1 Det uppskattade totala utdelningsbeloppet som meddelats tidigare har minskat på grund av att Lundin Petroleum slutförde inlösenförfarandet av 16 procent av de utestående aktierna i augusti 2019.

 

Senaste företagspresentation

Verksamheten och finansiell uppdatering – Q3 2019

Lundin Petroleum audiocast – Q3 rapport 2019

Lundin Petroleum audiocast - Q3 report 2019 presentation

Lundin Petroleum audiocast – Q3 rapport 2019 presentation

31 oktober 2019

Lyssna till koncernchef och vd Alex Schneiter och CFO Teitur Poulsen som kommenterar rapporten klockan 09.00 CET torsdagen den 31 oktober 2019.

Sändningen kan följas på www.lundin-petroleum.com eller via telefon på telefonnummer:
Sverige: +46 8 519 993 55
Norge: +47 23 500 211
Storbritannien: +44 203 194 05 50
Utlandet (avgiftsfri): +1 855 269 26 05

Webbsändning
 


Rapport för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2019

Rapport för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2019

Rapport för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2019

31 oktober 2019

· Produktionen översteg prognosintervallets medianvärde och uppgick till 79,2 Mboepd för de första nio månaderna och 82,7 Mboepd för det tredje kvartalet
· Produktionen från den första fasen av Johan Sverdrup uppgår i slutet av oktober 2019 till över 200 Mboepd, brutto efter produktionsstart den 5 oktober, vilket skedde före tidsplan och under budget
· Den tidiga produktionsstarten på Johan Sverdrup och fortsatta utmärkta resultat från Edvard Griegfältet innebär att produktionsprognosen för 2019 höjts till mellan 90 och 95 Mboepd från det tidigare intervallet om mellan 75 och 95 Mboepd
· Starka finansiella resultat för rapporteringsperioden och det tredje kvartalet
· Transaktionen med Equinor avseende försäljning av 2,6 procent av Johan Sverdrup och inlösen av 16 procent av aktierna slutfördes i augusti 2019
· Planen att fullt ut elektrifiera Edvard Griegfältet som en del i utbyggnaden av Utsirahöjdområdets kraftnät är klar, vilket kommer att öka produktionskapaciteten ytterligare, och fortsätta den positiva trend att nå under 1 kg CO2 per boe för Johan Sverdrup och Edvard Griegfältet

 

Financial summary1 Jan 2019-
30 sep 2019
9 månader
1 jul 2019-
30 sep 2019
3 månader
1 jan 2018-
30 sep 2018
9 månader
1  jul 2018-
30 sep 2018
3 månader
1 jan 2018-
31 dec 2018
12 månader
Produktion in Mboepd79,282,780,878,281,1
Intäkter och övriga intäkter i MUSD2 199,01 215,01988,5604,62 640,7
Operativt kassaflöde i MUSD11 158,9380,01 412,8434,41 864,1
EBITDA i MUSD11 222,9411,31 451,8476,81 932,5
Fritt kassaflöde i MUSD1 117,9950,5489,7228,7663,0
Periodens resultat i MUSD669,6519,9323,956,7225,7
Justerat resultat i MUSD173,845,4220,175,1295,3
Resultat per aktie i USD2,051,720,960,170,67
Justerat resultat per aktie i USD0,530,150,650,220,87
Nettoskuld i MUSD4 054,94 054,93 569,93 569,93 398,2
1 Exkluderar vinst efter skatt om 756,7 MUSD hänförlig till avyttringen av 2,6 procent licensandel i Johan Sverdrup-projektet.


Kommentar från Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum:

”Det gläder mig att kunna presentera ännu ett kvartal med starka operationella och finansiella resultat. Bolagets produktion uppgår för närvarande till över 120 Mboepd och som ett resultat av de fortsatt starka produktionsresultaten på Edvard Grieg, den tidiga produktionsstarten och snabbare produktionsökningen från de förborrade produktionsborrningarna på Johan Sverdrup höjer vi produktionsprognosen för helåret till mellan 90 och 95 Mboepd.

”Produktionsstarten för den första fasen av Johan Sverdrup var en verklig höjdpunkt för oss och är ett projekt i absoluta världsklass. Produktionen startade redan den 5 oktober 2019, vilket var före tidsplan och till en kostnad som var långt under budget. Sedan dess har produktionen ökat snabbt och överträffat våra förväntningar i och med att de åtta förborrade produktionsborrningarna succesivt tagits i bruk. I slutet av oktober 2019 producerade fältet över 200 Mboepd brutto, från fem borrningar och vi förväntar oss att samtliga åtta borrningar kommer att tas i produktion under november 2019. Nu återstår det att genomföra två till fyra nya borrningar för att nå platåproduktion om 440 Mbopd för den första fasen, vilket förväntas ske under sommaren 2020.

”Våra övriga producerande tillgångar fortsätter att uppvisa fina resultat med industriledande, låga verksamhetskostnader och en produktion i linje med prognosen för hela året. Edvard Grieg fortsätter att överträffa förväntningarna med en driftseffektivitet och produktion som överstiger förväntningarna. När nu beslut har tagits om ett kompletterande borrprogram förväntar jag mig att bevisade och sannolika bruttoreserver kommer att öka till över 300 MMboe under 2020, jämfört med den ursprungliga uppskattningen i utbyggnadsplanen om 186 MMboe. Detta är en fantastisk bekräftelse på kvaliteten av detta fält.

”Ett viktigt framsteg att nämna är att vi nu har fattat beslut om att som en del i utbyggnaden av kraftnätet på Utsirahöjdsområdet, som utvecklas tillsammans med den andra fasen av Johan Sverdrup, även elektrifiera Edvard Grieganläggningen fullt ut. Detta kommer att leda till en kraftig minskning av koldioxidutsläpp och en koldioxidintensitet på mindre än 1 kg CO2 per fat för våra två nyckeltillgångar, Edvard Grieg och Johan Sverdrup. Denna låga nivå är mer än 20 gånger under världsgenomsnittet och en av de lägsta nivåerna för någon operatör offshore. Projektet är i linje med den strategi för hållbar energi som styrelsen beslutat att införa och som kommer att förse bolaget med en tydlig plan för att förbli en av de mest effektiva operatörerna offshore när det gäller såväl låg koldioxidintensitet per fat som ökad produktionseffektivitet. Vårt mål är att fortsätta minska vår klimatpåverkan och öka vår produktionseffektivitet genom nya investeringar och innovativa metoder. Mot bakgrund av detta har vi investerat i ett vattenkraftsprojekt i Norge för att klimatkompensera bolagets nettoandel av strömförsörjning från land som inte utgörs av förnybar energi, vilket är i linje med vår strategi för hållbar energi.

”Om vi ser till vad som återstår av året kommer vi att gå in i en intensiv period med ökande produktion från Johan Sverdrup, arbete med utbyggnaden av Solveig och den andra fasen av Johan Sverdrup som fortlöper enligt plan. Det kommer också att bli ännu en intensiv period av prospektering med fokus på den norra delen av Utsirahöjden och det norra Norska havet med målsättning att nå 130 MMboe obekräftade nettoresurser. Vår organiska tillväxtstrategi fortsätter och vi planerar för ett betydande prospekteringsprogram under 2020. Det är nu det 17:e kvartalet i rad som våra produktionsresultat överträffar eller är i linje med förväntningarna och jag ser fram emot att kunna uppdatera våra aktieägare, i januari 2020, om vår utveckling för hela 2019.”

Webbsändning
Lyssna till koncernchef och vd Alex Schneiter och CFO Teitur Poulsen som kommenterar rapporten klockan 09.00 CET torsdagen den 31 oktober 2019.

Sändningen kan följas på www.lundin-petroleum.com eller via telefon på telefonnummer:
Sverige: +46 8 519 993 55
Norge: +47 23 500 211
Storbritannien: +44 203 194 05 50
Utlandet (avgiftsfri): +1 855 269 26 05

Webbsändning

Downloads

Bokslutsrapport 2019

Senaste företagspresentation

Verksamheten och finansiell uppdatering – Q3 2019

Lundin Petroleums AB:s valberedning

Den tredje kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen för 2018 om 0,37 USD kommer att uppgå till 3,61 SEK per aktie