Framgångsrik utvärderingsborrning och förlängt produktionstest på Altafyndigheten

25 september 2018

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin Norway AS (Lundin Norway) med framgång har slutfört utvärderingsborrning 7220/11-5 och ett förlängt produktionstest på Altafyndigheten i PL609 i södra Barents hav.

Sammanfattning:
• Resultat över förväntan, utmärkt reservoarproduktivitet och kontakt med betydande volymer
• 700 meter lång horisontell borrning i reservoar av uppsprucken och karstvittrad bergart slutförd med framgång, den första på norsk kontinentalsockel
• Två månaders testperiod med produktion som begränsades av produktionsanläggningarna och uppnådde som högst 18 000 bopd, sammanlagt producerades cirka 675 000 fat olja
• Resurserna för Altafyndigheten förväntas öka och osäkerheten kring resursintervallet minska

Utvärderingsborrningen genomfördes cirka 4 km söder om den ursprungliga fyndighetsborrningen och är den femte borrningen hittills på Altafyndigheten. Främsta syftet med utvärderingsborrningen och produktionstestet var att bekräfta varaktiga produktionsnivåer och minska osäkerheten kring återvinningsgraden i reservoarer av uppsprucken och karstvittrad bergart från perm- och triasperiod för att ge underlag för utbyggnadsstudier.

Både borrning och produktionstest genomfördes med den halvt nedsänkbara borriggen Leiv Eiriksson. Den olja som producerades har transporterats till tankern Teekay Scott Spirit via en flexibel rörledning och kommer att levereras till oljeterminalen Mongstad på Norges västkust för vidare försäljning.

En 700 meter lång horisontell borrning genomfördes i oljezonen och påträffade samtliga reservoarintervaller som hade bättre reservoaregenskaper än förväntat. Under borrningen förbrukades som förväntat viss borrvätska, vilket hanterades på ett bra sätt och visar att det är tekniskt möjligt att bygga ut Altafyndigheten genom horisontella borrningar.

Det förlängda produktionstestet pågick under cirka två månader. Produktionsnivåerna begränsades av anläggningarna och hölls under 30 dagar till cirka 7 500 fat olja per dag (bopd) och under den andra perioden, som varade 25 dagar, upp till cirka 18 000 bopd. Sammanlagt producerades cirka 675 000 fat olja under testet. Omfattande datainsamling och provtagning har utförts, inklusive produktionsloggar. Resultaten var över förväntan med utmärkt produktivitet från reservoaren och samtliga reservoarintervaller och kontakt med betydande volymer bekräftades.

Före produktionstestet uppskattades de kombinerade bruttoresurserna för Alta- och Gohtafyndigheterna till mellan 115 och 390 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe). Till följd av de positiva resultaten förväntas resursestimatet för Altafyndigheten att öka samt osäkerheten kring intervallet att minska. Data som samlats in från borrningen samt seismik från den senaste toppmoderna 3D-teknologin (TopSeis) som använts över Alta- och Gohtafälten kommer nu att bearbetas. Resursintervallet för Alta och Gohta kommer att uppdateras i början av 2019 i samband med att bolaget meddelar reserverna för årets slut 2018.

Studier för kommersialisering av Alta kommer nu att arbetas fram för att definiera ytterligare utvärderingsborrningar och optimalt utbyggnadskoncept. Det nuvarande konceptet för Alta är en utbyggnad längs med havsbotten till ett flytande produktions- och lagringsfartyg. Den närliggande Gohtafyndigheten i PL492 ses som en möjlig utbyggnad tillsammans med den större Altafyndigheten.

Lundin Norway är operatör för PL609 med en licensandel om 40 procent. DEA Norge och Idemitsu Petroleum Norge är partners med licensandelar om 30 procent vardera.

Prospekteringsprogrammet för andra halvåret 2018
Borriggen Leiv Eiriksson kommer härnäst att genomföra prospekteringsborrning 6307/1-1S på Silfaristrukturen i PL830 i Froan Basinområdet i Norska havet. Denna borrning öppnar upp ett nytt geologiskt område, Frøyahöjden/Froan Basin, där borrning hittills inte genomförts. Lundin Norway har säkrat ett betydande arealinnehav i området i de senaste licensrundorna. Borrningen kommer att genomföras cirka 40 km söder om fälten Draugen och Njord och cirka 30 km sydöst om Fenjafältet. Det primära målet är att testa reservoaregenskaperna och kolvätepotentialen i formationer från perm- och juraperiod och vid ett framgångsrikt resultat finns det flera möjligheter till uppföljningsborrningar. Silfaristrukturen uppskattas innehålla sammanlagt 193 MMboe obekräftade prospekteringsresurser. Borrningen förväntas pågå cirka 100 dagar.

Lundin Norway är operatör för PL830 med en licensandel om 40 procent. Partners är Equinor, VNG Norge och Petoro med licensandelar om 20 procent vardera.

Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum:
“Jag är mycket nöjd över framgångarna med utvärderingsborrningen och det förlängda produktionstestet på Altafyndigheten. Resultaten är över förväntan och har påvisat varaktiga produktionsnivåer och utmärkt produktivitet från reservoaren. Till följd av detta förväntar vi oss att kunna öka resursestimatet för Altafyndigheten. Vår kunskap om denna komplexa reservoartyp har ökat betydligt och en utbyggnad av en sådan reservoar skulle vara den första i sitt slag i Norge. Vi kommer nu att fortsätta arbeta på att kommersialisera denna fyndighet och ta fram ett koncept för utbyggnad.
”Vårt spännande program för organisk tillväxt har hittills inneburit fem framgångsrika borrningar utav de totalt sex borrningar som genomförts i år och vi har nu fem utvärderingsprojekt framför oss som närmar sig utbyggnad. Detta innebär ytterligare tillväxtpotential utöver den produktionsökning som vi redan ser från vad jag brukar kalla vårt ”do nothing case”.”

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt