Rapport för tremånadersperioden som avslutades den 31 mars 2019

Rapport för tremånadersperioden som avslutades den 31 mars 2019

2 maj 2019

· Starkt produktionsresultat om 78,8 Mboepd, i övre delen av prognosintervallet för kvartalet
· Stark generering av fritt kassaflöde och EBITDA
· Verksamhetskostnad lägre än förväntad om 4,51 USD per fat för kvartalet, prognosen för helåret ligger kvar på 4,25 USD per fat
· Installationer offshore slutförda för Johan Sverdrups första fas, projektet fortlöper stadigt enligt plan med beräknad produktionsstart i november 2019
· Nya projekt – Utbyggnadsplan för Solveigs första fas, förlängt borrtest på Rolvsnes och produktionstest på Frosk beslutade, samt åtagande gjort avseende kompletterande borrning på Edvard Grieg
· Prospekteringsprogrammet för 2019 utökat från 15 till 17 borrningar
· Utdelning om 500 miljoner USD för räkenskapsåret 2018 godkänd av årsstämman 2019

Finansiella resultat1 jan 2019-
31 mar 2019
3 månaders
1 jan 2018-
31 mar 2018
3 månader
1 jan 2018-
31 dec 2018
12 månader
Produktion i Mboepd78,883,181,1
Intäkter och övriga intäkter i MUSD491,6692,92 617,4
Operativt kassaflöde i MUSD385,0461,81 847,8
EBITDA i MUSD406,0456,51 916,2
Fritt kassaflöde i MUSD95,8171,8663,0
Periodens resultat i MUSD54,9228,8222,1
Resultat per aktie i USD0,160,680,66
Nettoskuld3 303,73 724,43 398,2


Kommentar från Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum:

”Det glädjer mig att kunna presentera ännu ett kvartal av starka resultat i hela vår verksamhet. Våra fält Edvard Grieg och Alvheim har ännu en gång levererat enastående produktionseffektivitet. Detta har tagit produktionen för kvartalet till den övre delen av förväntningarna, samtidigt som vi fortsätter att hålla branschledande låga verksamhetskostnader och bibehåller våra väl etablerade resultat inom hälsa, säkerhet och miljö. Dessutom har trenden med de lägsta nivåerna av koldioxidintensitet i branschen på Edvard Griegfältet fortsatt och uppgår till mindre än en fjärdedel av genomsnittet i världen.

På Johan Sverdrup nådde vi en betydande milstolpe i och med slutförandet av installation offshore av alla plattformar och broar i slutet av mars. Arbetet med sammankoppling och driftsättning har nu börjat på allvar, samtidigt som anslutning till de åtta förborrade produktionsborrningarna pågår. Eftersom merparten av driftsättningen av dessa anläggningar utförs på land, och kan installeras i ett enda lyft med fartyget Pioneering Spirit, så är jag övertygad om att vi når produktionsstart enligt plan i november 2019 för denna tillgång i världsklass.

På vår kapitalmarknadsdag i januari presenterade jag de sju potentiella projekt vi har i pipeline och jag kan med glädje konstatera att fyra av dessa nu är på gång. Detta, tillsammans med besluten avseende den första utbyggnadsfasen av Solveig och borrtestet på Rolvsnes samt åtaganden avseende de kompletterande borrningarna på Edvard Grieg, gör att vår platåproduktionsprofil i det större Edvard Griegområdet kommer att utökas ytterligare. Detta är ett tydligt exempel på hur en organisk tillväxtstrategi kan skapa betydande värde på ett hållbart sätt.

Under kvartalet utökade vi också vårt borrprogram för prospektering med ytterligare två borrningar och med dessa totalt 17 borrningar blir 2019 års program vårt mest omfattande någonsin. Året har börjat bra med framgångar vid Froskelårborrningen i närheten av Alvheim. Det återstående programmet har som målsättning att nå obekräftade resurser på över 400 MMboe, netto, vilket säkerställer att det betydande prospekteringsprogrammet för året fortsätter.

Vi har haft en stark start på året och med färdigställandet av installation av plattformarna på Johan Sverdrup, det pågående prospekteringsprogrammet med hög potential, stark produktion med branschledande låga verksamhetskostnader samt väl etablerade resultat inom hälsa, säkerhet och miljö förblir jag fast förvissad om Lundin Petroleums förmåga att fortsätta skapa finansiell och organisk tillväxt.”

Audiocast presentation
Lyssna till koncernchef och vd Alex Schneiter och CFO Teitur Poulsen som kommenterar rapporten klockan 09.00 torsdagen den 2 maj 2019.

Sändningen kan följas på www.lundin-petroleum.com eller via telefon på:
Sweden: +46 8 519 993 55
Norway: +47 23 500 211
UK: +44 203 194 05 50
International Toll Free: +1 855 269 26 05

Audiocast link