Rapport för perioden som avslutades den 30 juni 2019

Rapport för perioden som avslutades den 30 juni 2019

31 juli 2019

· Produktionen översteg prognosintervallets medianvärde och uppgick till 77,5 Mboepd för första halvåret och 76,1 Mboepd för andra kvartalet
· Fortsatt starkt finansiellt resultat
· Edvard Grieg överträffar förväntningarna och platåproduktion från anläggningarna har förlängts från tidigare prognos i mitten av 2020 till runt slutet av 2022 när återkopplingsprojekt lagts till
· Driftsättning av Johan Sverdrup fortlöper enligt plan, med beräknad produktionsstart i november 2019 och ytterligare minskade investeringskostnader
· Betydande prospekteringsaktivitet med 11 genomförda borrningar och 4 meddelade fyndigheter
· Förslag om inlösen av 16 procent av utestående aktier samt avyttring av 2,6 procent av Johan Sverdrup meddelades i juli 2019
· Efter transaktionen ligger den kortsiktiga produktionsprognosen kvar på över 150 Mboepd efter produktionsstarten för Johan Sverdrup Fas 1 – platå 2020
· Utdelning om 1,48 USD per aktie för helåret, första kvartalsvisa utdelningen om 0,37 USD per aktie (125 MUSD) utbetalades i april, utdelningspolicyn förblir oförändrad efter transaktionen

Finansiella resultat1 jan 2019-
30 jun 2019
6 månader
1 apr 2019-
30 jun 2019
3 månader
1 jan 2018-
30 jun 2018
6 månader
1 apr 2018-
30 jun 2018
3 månader
1 jan 2018-
31 dec 2018
12 månader
Produktion i Mboepd77,576,182,181,281,1
Intäkter och övriga intäkter i MUSD984,0499,91 383,9681,52 640,7
Operativt kassaflöde i MUSD778,9400,2978,4510,41 864,1
EBITDA i MUSD811,6411,9975,0512,31 932,5
Fritt kassaflöde i MUSD167,471,6261,089,2663,0
Periodens resultat i MUSD149,796,2267,237,0225,7
Resultat per aktie i USD0,440,280,790,110,67
Nettoskuld i MUSD3 359,33 359,33 798,53 798,53 398,2

Kommentar från Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum:
”Första hälften av 2019 har varit en av bolagets mest intensiva perioder för samtliga delar av verksamheten och det gläder mig att kunna rapportera ännu en period av starka finansiella och operativa resultat från vår portfölj av tillgångar i världsklass som fortsätter att överträffa förväntningarna kvartal efter kvartal.

“Den slutliga nedräkningen till Johan Sverdrups produktionsstart i november 2019 har nu börjat. Installationerna slutfördes offshore, i början av väderfönstret, i mars 2019 och anslutning och driftsättning av de installerade anläggningarna fortlöper enligt plan. Projektet är nu till 90 procent slutfört och operatören har minskat prognosen för första fasens bruttoinvesteringskostnader ytterligare, från 86 miljarder NOK till 83 miljarder NOK.

“Våra viktigaste produktionstillgångar på Edvard Grieg och Alvheim fortsätter att leverera, både vad gäller produktionsresultat och effektivitet. Utbyggnadsprojektet Solveig, med återkoppling till Edvard Grieg, påbörjades efter utbyggnadsplanens godkännande i juni 2019. Parallellt genomfördes ett förlängt borrtest på Rolvsnes, som godkändes i juli 2019. När nu beslut har tagits avseende dessa två återkopplingsprojekt samt ett kompletterande borrprogram har platåproduktionen för Edvard Grieganläggningarna förlängts från mitten av 2020 fram till runt slutet av 2022.

“Vi fortsätter att fokusera på organisk tillväxt och de senaste sex månaderna har varit en mycket aktiv period för bolaget ur ett prospekterings- och utvärderingsperspektiv med hittills tolv genomförda borrningar som resulterat i fyra fyndigheter och en utvärderingsframgång. Sju ytterligare prospekterings- och utvärderingsborrningar kommer att genomföras i år, med målsättning att nå cirka 200 MMboe obekräftade nettoresurser. Detta inkluderar strukturen Goddo, i närheten av Edvard Grieg, där vi i denna för Norge nya geologiska modell har möjlighet att frigöra betydande resurspotential.

“Vad gäller affärsverksamheten har vi meddelat en transaktion efter balansdagens utgång som, när den fullföljts, kommer att innebära att vi löser in 16 procent av våra utestående aktier och säljer 2,6 procent av Johan Sverdrup till Equinor. Denna transaktion rationaliserar vår aktieägarbas och ger samtliga aktieägare en ökad exponering mot de fortsatt starka resultaten från vår portfölj av tillgångar i världsklass, det snart producerande Johan Sverdrupfältet och bolagets organiska tillväxtstrategi. Vi har därmed också uppdaterat våra kort- och långsiktiga prognoser med en lägre investeringsnivå och en produktion som ligger kvar på över 150 Mboepd efter Johan Sverdrups produktionsstart.

“När man blickar framåt mot årets andra hälft, kommer produktionsstarten på Johan Sverdrup som förväntas ske i november att utgöra en av de viktigaste händelserna sedan vi gjorde vår första fyndighetsborrningen där, och det är ett mycket betydelsefullt ögonblick för vårt bolag. Vi kommer också att fortsätta vår mycket aktiva prospektering och jag ser fram emot ytterligare framsteg från de nya projekt som ligger i utbyggnadsfasen. Med vår branschledande låga verksamhetskostnad, produktionstillväxt, koldioxideffektivitet och fina resultat inom hälsa och säkerhet är jag fortsatt fast förvissad om vår verksamhets förmåga att fortsätta överträffa förväntningarna.”

Audiocast den 31 juli 2019
Lyssna till vd och koncernchef Alex Schneiter och CFO Teitur Poulsen som kommenterar rapporten i en audiocast som startar klockan 08.30.

Följ sändningen live på www.lundin-petroleum.com eller via telefon på:
Sverige: +46 8 519 993 55
Norge: +47 23 500 211
Storbritannien: +44 203 194 05 50
Internationellt (avgiftsfri) +1 855 269 26 05

websand


0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar