q3_2018

Rapport för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2018

Rapport för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2018

07 november 2018

Sammanfattning
• Rekordhögt kassaflöde för kvartalet på cirka 230 MUSD
• Produktion för niomånadersperioden i linje med medianvärdet i den uppdaterade helårsprognosen om 78–82 Mboepd
• Verksamhetskostnad om 3,49 USD per fat för niomånadersperioden. Prognosen för helåret justeras ned till under 3,80 USD per fat från den tidigare prognosen om under 4,00 USD per fat
• Första fasen av Johan Sverdrupprojektet till mer än 80 procent slutförd och produktionsstart förväntad i november 2019. Utbyggnadsplanen för andra fasen inlämnad
• Framgångsrik produktionstestning lett till väsentligt minskad osäkerhet avseende Rolvsnes- och Altafyndigheterna, där bolaget är operatör
• Sex potentiella projekt går in i utvärderingsfasen med en förväntad ökning av betingade resurser som följd – Alta/Gohta, Rolvsnes, Luno II, Lille Prinsen, Frosk och Gekko

 

Finansiella resultat1 jan 2018-
30 sep 2018
9 månader
1 jul 2018-
30 sep 2018
3 månader
1 jan 2017-
30 sep 2017
9 månader
1 jul 2017-
30 sep 2017
3 månader
1 jan 2017-
31 sec 2017
12 månader
Produktion i Mboepd80,878,287,189,286,1
Intäkter och övriga intäkter i MUSD2 006,4636,41 403,3517,21 997,0
Operativt kassaflöde i MUSD1 428,7461,11 095,5389,51 530,0
EBITDA i MUSD1 467,7503,51 071,7382,41 501,5
Fritt kassaflöde i MUSD489,7228,743,167,6203,7
Periodens resultat i MUSD327,462,6431,8227,0380,9
Resultat per aktie i USD10,970,191,280,671,13
Nettoskuld3 569,93 569,94 024,04 024,03 883,6

 

Beloppen i ovanstående tabell för 2017 avser kvarvarande verksamhet.
1 Baserat på periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare.


Kommentar från Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum:

”Vi kan visa på ännu ett bra kvartal med goda operativa och finansiella resultat, tack vare högkvalitativa tillgångar som fortsätter att prestera starkt och högre råvarupriser. För andra kvartalet i rad rapporterar vi EBITDA som överstiger 500 miljoner USD och även ett rekordhögt fritt kassaflöde för kvartalet på cirka 230 miljoner USD.

”Vår nyckeltillgång Edvard Grieg fortsätter att prestera bättre än väntat. De tio produktionsborrningarna har nu en produktionskapacitet som är ungefär dubbelt så hög som den tillgängliga anläggningskapaciteten som avtalats för Edvard Griegfältets produktion. Resultaten från reservoaren fortsätter också att överträffa förväntningarna och har hittills inte producerat vatten i någon större utsträckning, vilket innebär att platåproduktionen kommer att förlängas med cirka sex månader fram till mitten av 2020.

”Under det tredje kvartalet tog vi även våra utvärderingsprojekt ett steg närmare utbyggnad och vi har nu sex potentiella projekt framför oss. Genom framgångsrik produktionstestning och en ökning av resurserna för Rolvsnes och Alta har vi lyckats minska osäkerheten vad gäller kommersiell gångbarhet för dessa unika fyndigheter. I syfte att skapa kommersiell och driftsmässig överensstämmelse med partnerskapet för Edvard Grieg, ökade vi även vår licensandel i PL359 där Luno II-fyndigheten ligger till 65 procent, då återkoppling till Edvard Griegfältet planeras för denna fyndighet.

”Arbetet med första fasen av Johan Sverdrupprojektet utvecklas väl och enligt tidsplan och är nu till mer än 80 procent slutförd. Installationsprogrammet fortsätter att göra framsteg och all infrastruktur på havsbotten samt stålunderställ är nu på plats på fältet liksom två av de fyra processdäcken. Samtliga förborrade produktionsborrningar är slutförda och såväl oljeexportledningen som strömkabeln från land har installerats. I oktober 2018 togs strömförsörjningen från land i drift, vilket är en milstolpe för projektet och innebär att Johan Sverdrup blir ett av de mest koldioxideffektiva fälten i världen. Positiva uppdateringar har också gjorts för projektet under rapporteringsperioden i form av minskade investeringskostnader, reservökningar och ändrad produktionsstart för första fasen som nu beräknas till november 2019. Utbyggnadsplanen för den andra fasen lämnades också in.

”Vi har ännu ett intensivt kvartal framför oss då vi kommer att fortsätta arbeta på att göra våra viktigaste projekt kommersiellt gångbara, vilket inkluderar utbyggnaden av Luno II där utbyggnadsplan kommer att lämnas in i början av 2019 samt förlängt borrtest på Rolvsnes. Vi kommer att genomföra tre prospekteringsborrningar med stor potential i våra kärnområden Froan Basin, Mandalhöjden och sydöstra Barents hav. Vi kommer även att genomföra två viktiga uppföljande prospekteringsborrningar i Alvheimområdet där prospekteringsrisken har minskat betydligt i och med framgången på Froskfyndigheten som gjordes tidigare i år. Vår organiska tillväxtstrategi fortsätter att leverera och jag ser fram emot ännu ett framgångsrikt kvartal.”

Webbsändning
Lyssna till koncernchef och vd Alex Schneiter och CFO Teitur Poulsen som kommenterar rapporten i en webbsändning med start klockan 09.00 onsdagen den 7 november 2018.

Sändningen kan följas på www.lundin-petroleum.com eller via telefon på telefonnummer:

Webbsändning  https://lundinpetroleum.videosync.fi/2018-11-07-q3

Sverige: +46 8 519 993 55
Norge: +47 23 500 211
Storbritannien: +44 203 194 05 50
Utlandet (avgiftsfri): +1 855 269 26 05

Webbsändning  https://lundinpetroleum.videosync.fi/2018-11-07-q3