Prospekteringsborrning slutförd på strukturerna Pointer och Setter i södra Barents hav

25 februari 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin Norway AS (Lundin Norway) har slutfört prospekteringsborrning 7121/1-2 S med mål i strukturerna Pointer och Setter, belägna i PL767 i södra Barents hav. Förekomst av olja påträffades i flera intervaller i Pointerstrukturen men borrningen har bedömts som torr.

Den huvudsakliga målsättningen för borrningen, belägen 20 km norr om gasfältet Snøhvit, var att undersöka två prospekteringsmål i sandsten från tidig kritaperiod, den grundare Setterstrukturen samt den djupare Pointerstrukturen.

I Setterstrukturen påträffades 40 meter vattenbärande sand med moderata reservoaregenskaper. I Pointerstrukturen påträffades cirka 130 meter sand med förekomst av olja men reservoaren bedömdes ej vara porös och av låg kvalitet i hela intervallet. Inga formationstester gjordes men omfattande datainsamling och tester utfördes. Borrningen har pluggats igen permanent och lämnats.

Oljeprover har samlats in och kommer att analyseras tillsammans med övrig data från borrningen i syfte att arbeta fram återstående prospekteringsmål och strukturer i PL767 och i närliggande delar av Hammerfest Basin.

Lundin Norway är operatör för PL767 med en licensandel om 50 procent. Partners är INPEX med 40 procent och DNO med 10 procent.

Borrningen genomfördes med den halvt nedsänkbara borriggen Leiv Eiriksson som efter slutförande kommer att flyttas för att genomföra den tvågrenade prospekteringsborrningen 16/1-31 S med mål i strukturerna Jorvik och Tellus East på den östra sidan av Edvard Grieg i PL338. Lundin Norway är operatör för PL338 med en licensandel om 65 procent. Partners är OMV med 20 procent och Wintershall med 15 procent.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
west hercules drillin rig