Prospekteringsborrning slutförd på Gjøkåsen Shallowstrukturen i södra Barents hav

12 februari 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin Norway AS (Lundin Norway) har slutfört prospekteringsborrning 7132/2-1 på Gjøkåsen Shallowstrukturen i PL857 i södra Barents hav. Borrningen var torr.

Den huvudsakliga målsättningen för borrningen var att påvisa kolvätepotential i bergart från jura-, krita samt sen triasperiod. Borrningen påträffade sandsten från tidig och mellan juraperiod samt från sen triasperiod men utan förekomst av kolväten.

Detta var den första prospekteringsborrningen som genomförts i PL857. Operatör var Equinor med en licensandel om 40 procent. Partners i PL857 är Lundin Norway, Aker BP och Petoro med licensandelar om 20 procent vardera.

Borrningen genomfördes med borriggen West Hercules som nu kommer att genomföra prospekteringsborrning 7132/2-2 på Gjökåsen Deep, även den belägen i PL857, där målsättningen är att undersöka de djupare prospekteringsmålen i samma struktur. Resultaten från Gjøkåsen Shallow påverkar inte prospekterings-potentialen i Gjøkåsen Deep.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt