Prospekteringsborrning slutförd på strukturen Gjøkåsen Deep i södra Barents hav

02 april 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin Norway AS (Lundin Norway) har slutfört prospekteringsborrning 7132/2-2 på strukturen Gjøkåsen Deep i PL857 i södra Barents hav. Borrningen var torr.

Målsättningen för borrningen, vilken var den andra som genomförts på strukturen Gjøkåsen, var att påvisa kolvätepotential i bergart från tidig och sen triasperiod i strukturen Gjøkåsen Deep. Borrningen påträffade sandsten från sen triasperiod av god och varierande kvalitet samt sandsten från tidig triasperiod av sämre kvalitet men inga kolväten påträffades. På grund av uppmätt ökad förekomst av gasformation förlängdes borrningen. Målsättningen för den förlängda borrningen var att utvärdera förekomsten av bergart från tidig triasperiod och sen permperiod samt deras reservoarpotential. Borrningen genomfördes till ett vertikalt djup om 3 495 meter under havsbotten, i formationer från sen permperiod. Inga reservoarer påträffades i detta intervall.

Equinor är operatör med en licensandel om 40 procent. Partners i PL857 är Lundin Norway, Aker BP och Petoro med licensandelar om 20 procent vardera.

Borrningen genomfördes med borriggen West Hercules som efter ett kort, planerat underhållsstopp kommer att genomföra prospekteringsborrning 7335/3-1 på Korpfjell Deep i PL859. Lundin Norway har en licensandel om 15 procent i PL859. Equinor är operatör med en licensandel om 30 procent. Partners är DNO och Petoro med 20 procent vardera och ConocoPhilips med 15 procent.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Rolvsnes EWT