Sea

Andra styrelseuppdrag;

Styrelseordförande i:
· Magnora ASA

Styrelseledamot i:
· International Petroleum Corp.
· Panoro Energy ASA
· TGS Nopec ASA

Torstein Sanness

Styrelseledamot sedan 2018
Ledamot i CR/HSE-kommittén

Torstein Sanness har en masterexamen i geologi, geofysik och gruvteknik från Norwegian Institute of Technology i Trondheim.

Under 2004–2015 var Torstein Sanness verkställande direktör för Lundin Norway AS. Torstein Sanness har också varit styrelseordförande för Lundin Norway AS från april 2015 till mars 2017. Under 2000–2004 var han verkställande direktör för Det Norske Oljeselskap AS och under 1972–2000 hade han flera olika befattningar inom Saga Petroleum ASA.

Torstein Sanness äger 93 310 aktier i Lundin Petroleum AB
per den 31 december 2018.

Torstein Sanness är enligt valberedningen och bolaget inte oberoende av bolaget och bolagsledningen eftersom han var verkställande direktör för Lundin Norway AS, ett dotterbolag till Lundin Petroleum, fram till 2015, men han är oberoende av bolagets större aktieägare.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt