Sea

Andra styrelseuppdrag;

Styrelseordförande i:
· Lancelot Asset Management AB

Styrelseledamot i:
· Akzo Nobel BV
· Skandia Liv.

Peggy Bruzelius

Styrelseledamot sedan 2013
Ordförande i revisionskommittén

Peggy Bruzelius är född 1949 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Peggy Bruzelius har tidigare varit verkställande direktör i ABB Financial Services AB, ett dotterbolag till ABB. Hon har också lett Skandinaviska Enskilda Banken AB:s division för kapitalförvaltning.

Peggy Bruzelius äger 8 000 aktier i Lundin Petroleum AB
per den 31 december 2018.

Peggy Bruzelius är enligt valberedningen och bolaget oberoende av bolaget och bolagsledningen samt av bolagets större aktieägare.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt