Sea

Andra styrelseuppdrag:

Styrelseordförande i:
· Lundin Mining Corp.
· Lucara Diamond Corp.
· NGEx Resources Inc.
· Lundin Gold Inc.
· Filo Mining Corp.
· International Petroleum Corp.
· Lundin Foundation

Styrelseledamot i:
· Bukowski Auktioner AB

Lukas Lundin

Styrelseledamot sedan 2001

Lukas Lundin är född i Stockholm år 1958 och tog examen från New Mexico Insitute of Mining and Technology år 1981.

År 1982 var Lukas Lundin ansvarig för International Petroleum Corporations (IPC) olje- och gasverksamhet och var baserad i Dubai i Förenade Arabemiraten. Från 1990 till juni 1995 var Lukas Lundin koncernchef för International Musto Exploration Ltd och var ansvarig för Mustos förvärv av fyndigheten Bajo de la Alumbrera. Bajo de la Alumbrera förvärvades av Rio Algom and North Ltd för 500 miljoner USD. Lukas Lundin var också ansvarig för Argentina Gold och den stora guldfyndigheten Veladero. Veladero förvärvades av Homestake år 1999 för 300 miljoner USD.
Därutöver var Lukas Lundin styrelseledamot i Lundin Oil AB och spelade en stor roll i Talisman Energys förvärv av Lundin Oil för 480 miljoner USD år 2001.

Lukas Lundin sitter i styrelsen för ett antal noterade råvarubaserade bolag.

Lukas Lundin äger 788 331 aktier i Lundin Petroleum per den 31 december 2018. Han tillhör familjen Lundin som innehar 95 478 606 aktier i bolaget genom en familjetrust, Nemesia.

Lukas Lundin är enligt valberedningen och bolaget oberoende av bolaget och bolagsledningen men inte oberoende av bolagets större aktieägare med anledning av familjen Lundins aktieägande i bolaget.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt