Sea

Andra styrelseuppdrag;

Styrelseordförande i:
· DHI Group
· ESVAGT
· Falck Safety Services

Styrelseledamot i:
· Köpenhamns universitet

Jakob Thomasen

Styrelseledamot sedan 2017
Ledamot i revisionskommittén
och i CR/HSE-kommittén

Jakob Thomasen har en masterexamen i geovetenskap från Köpenhamns universitet och en diplom i avancerad strategisk ledning vid IMD i Schweiz.

Han var tidigare VD för Maersk Oil och ledamot i Maersk Group Executive Board från 2009 till 2016.

Jakob Thomasen äger 8 820 aktier i Lundin Petroleum AB
per den 31 december 2018.

Jakob Thomasen är enligt valberedningen och bolaget oberoende av bolaget och bolagsledningen samt av bolagets större aktieägare.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt