Sea

Andra styrelseuppdrag;

Styrelseledamot i:
· Etrion Corporation
· Bukowski Auktioner AB

Ian Lundin

Styrelseordförande sedan 2002
Ledamot i ersättningskommittéen
Styrelseledamot och VD 2001-2002

Ian Lundin är född 1960 och tog examen från Tulsa University 1982 som petroleumingenjör. Efter examen började han arbeta som borringenjör hos Wintershall AG.

Under 1984 började han arbeta inom olika verksamhetsområden hos International Petroleum Corporation (IPC), bland annat med prospekteringsprojekt i Papua Nya Guinea, Thailand, Oman och Förenade Arabemiraten. År 1990 utsågs han till koncernchef och VD för IPC.

År 1998 sammanslogs Sands Petroleum AB med IPC och bildade Lundin Oil AB och Ian Lundin utsågs till VD. Efter att Talisman Energy år 2001 förvärvade Lundin Oil för 480 miljoner USD grundades Lundin Petroleum och Ian Lundin utsågs till VD. År 2002 utsågs Ian Lundin till styrelseordförande för Lundin Petroleum AB.

Ian H. Lundin tillhör familjen Lundin som innehar 95 478 606 aktier i bolaget genom en familjetrust, Nemesia.

Ian Lundin är enligt valberedningen och bolaget oberoende av bolaget och bolagsledningen men inte oberoende av bolagets större aktieägare med anledning av familjen Lundins aktieägande i bolaget.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt