Sea

Andra styrelseuppdrag:

· Vice styrelseordförande
i Orkla ASA
· Styrelseledamot
i Investor AB
och Euronav NV
· Grundare av
och styrelseledamot
i det norska Institutet
för Styrelseledamöter
· Ledamot i rådet
för International Institute
of Strategic Studies i London

Grace Reksten Skaugen

Styrelseledamot sedan 2015
Ordförande för CR/HSE-kommittén
Ledamot i ersättningskommittén

Grace Reksten Skaugen är född 1953 och har en civilekonomexamen från BI Norwegian School of Management, Bachelor of Science i fysik och en doktorsgrad i laserfysik från Imperial College of Science and Technology vid University of London.

Hon har omfattande internationell och finansiell erfarenhet samt stor erfarenhet från olje- och gasverksamhet. Grace Skaugen har varit direktör för Corporate Finance vid SEB Enskilda Securities i Oslo och har arbetat i flera roller inom private equity och venture capital i Oslo och London. Hon är för närvarande grundare och VD för Infovidi Board Services Ltd., ledamot i HSBC:s European Senior Advisory Council och norsk landsrådgivare för Proventus AB.

Grace Reksten Skaugen äger 5 000 aktier i Lundin Petroleum AB
per den 31 december 2018.

Grace Reksten Skaugen är enligt valberedningen och bolaget oberoende av bolaget och bolagsledningen samt av bolagets större aktieägare.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt