Sea

Cecilia Vieweg

Styrelseledamot sedan 2013
Ordförande i ersättningskommittén

Cecilia Vieweg är född 1955 och har en juris kandidatexamen från Lunds universitet.

Cecilia Vieweg är chefsjurist på AB Electrolux och ledamot i koncernledningen sedan 1999. Hon arbetade tidigare som bolagsjurist på högre befattningar i bolag inom AB Volvo-koncernen och har omfattande erfarenhet från advokatbranschen.

Cecilia Vieweg äger 3 500 aktier i Lundin Petroleum AB
per den 31 december 2018.

Cecilia Vieweg är enligt valberedningen och bolaget oberoende av bolaget och bolagsledningen samt av bolagets större aktieägare.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt