Sea

Andra styrelseuppdrag;

Styrelseordförande i:
· Africa Energy Corp.

Styrelseledamot i:
· Lundin Gold Inc.
· Filo Mining Corp.
· International Petroleum Corp.

Ashley Heppenstall

Styrelseledamot sedan 2001
Ledamot i revisionskommittén

Ashley Heppenstall är född i Storbritannien 1962 och har en matematikexamen från Durham University.

Från 1984 till 1990 arbetade han ifinansbranschen och var involverad i projektfinansiering för bolag inom olje- och gruvindustrin. År 1990 var Ashley Heppenstall en av grundarna och aktieägarna i Sceptre Management Limited.

Sedan 1993 har Ashley Heppenstall arbetat med noterade bolag kopplade till familjen Lundin. År 1998 utsågs han till finansdirektör för Lundin Oil AB och år 2002 utsågs han till koncernchef och VD för Lundin Petroleum, som bildades som ett resultat av att Talisman Energy förvärvade Lundin Oil år 2001. Ashley Heppenstall avgick som koncernchef och VD för Lundin Petroleum under 2015.

Ashley Heppenstall äger 1 542 618 aktier i Lundin Petroleum genom investmentbolaget Rojafi.

Som avgående koncernchef och VD per den 30 september 2015 är Ashley Heppenstall enligt valberedningen och bolaget inte oberoende av bolaget och bolagsledningen och inte oberoende av bolagets större aktieägare eftersom han har styrelseuppdrag i bolag där bolag som är associerade med familjen Lundin innehar tio procent eller mer av aktiekapitalet och röstetalet.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt