3-corperate-governance

Ordföranden har ordet

Vårt ramverk för bolagsstyrning tryggar en säker, ansvarsfull och effektiv verksamhet och är av avgörande betydelse för såväl tidigare som kommande framgångar

Syftet med Lundin Petroleums ramverk för bolagsstyrning är att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett effektivt och ansvarsfullt sätt, med tydliga ansvarsfördelningar, samt att aktieägarnas, bolagsledningens och styrelsens intressen förblir helt i linje med varandra.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt