Sea

Teitur Poulsen

Chief Finance Officer

Teitur Poulsen är direkt ansvarig för Lundin Petroleums finansiella rapportering, internredovisning, riskhantering samt skatte- och finansieringsfrågor.

Teitur Poulsen är född på Färöarna 1974 och har en ekonomexamen från Aberdeen University.

Mellan 2000 och 2002 arbetade han som ekonom för Dana Petroleum plc samt för AUPEC ltd, en konsultfirma för olje- och gasindustrin i Aberdeen. Under 2003 började han arbeta på Faroe Petroleum som chefsekonom och analytiker. Från 2006 till 2010 innehade Teitur Poulsen olika befattningar inom Lundin Petroleum, bland annat befattningen som Group Economics and Corporate Planning Manager. År 2010 blev Teitur Poulsen CFO hos Det norske oljeselskap ASA, en position han höll fram till 2012 då han återvände till Lundin Petroleum som VP Corporate Planning & Investor Relations.

Efter IPC-avknoppningen 2017 utnämndes Teitur Poulsen till ny CFO för Lundin Petroleum.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt