Sea

Sean Reddy

Vice President Human Resources and Shared Services

Sean Reddy ansvarar för samtliga frågorsom rör human resources och shared services inom koncernen.

Sean Reddy är född i Storbritannien och är certifierad medlem av the Institute of Personnel and Development (CIPD). Han har kandidatexamen och diplom på avancerad nivå i Human Resource management från Robert Gordon University i Aberdeen.

Före 2003 höll han ett flertal operativa och ledande befattningar inom olika branscher med inriktning på marin industri, uthyrningsverksamhet, förnyelsebar energi och hotelledning. Från 2003 till 2009 var han koncernpersonalchef för ett servicebolag för olje- och gasverksamhet i Nordsjön samt chef för en servicedivision till besättningar och höll andra ledningsbefattningar.

Sean Reddy har varit personalchef hos Lundin Petroleum sedan 2009 och utsågs 2018 till Vice President Human Resources and Shared Services.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt