Sea

Nick Walker

Chief Operating Officer

Som Chief Operating Officer leder Nick Walker ett erfaret team av medarbetare inom olje- och gassektorn som är ansvariga för Lundin Petroleums prospektering, utbyggnad och produktion.

Nick Walker är född i Storbritannien och har examen i Mining Engineering från Imperial College Londonoch Computer Science från University College London samt har en MBA från City University Business School i London.

Nick Walker började sin karriär som oljeingenjör hos BP plc och höll även ledande positioner hos Bow Valley Energy plc. Mellan 1994 och 2011 hade han flera ledande och kommersiella befattningar hos Talisman Energy Inc., bland annat som regionchef för Talisman Energys verksamhet i Storbritannien och Malaysia/Vietnam. Mellan 2009 och 2011 var han Executive Vice President International Operations hos Talisman Energy.

Mellan 2012 och 2015 höll Nick Walker befattningen som Chief Operating Officer hos Africa Oil Corporation. År 2015 utsågs Nick Walker till Senior Vice President Development and Operations hos Lundin Petroleum och senare samma år utsågs han till Chief Operating Officer.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt