Sea

Edward Westropp

Vice President Investor Relations

Edward Westropp är ansvarig för Lundin Petroleums investerarrelationer.

Edward Westropp är född i Storbritannien och har examen i teologi från London University. Han har under 17 års tid arbetat med finansiell kommunikation och investerarrelationer för ett flertal internationella konsultbolag. I sin tidigare tjänst som chef för FTI Consultings energiavdelning var han ansvarig för rådgivning till energi-, olje- och gasbolag avseende kapitalmarknader och investerarrelationer samt M&A och krishantering.

Edward Westropp utsågs till VP Investor Relations för Lundin Petroleum i augusti 2018.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt