Sea

Christine Batruch

Vice President Corporate Responsibility

I egenskap av Vice President Corporate Responsibility är Christine Batruch ansvarig för Lundin Petroleums hållbarhetsstrategi med inriktning på frågor kring miljö, samhälle och styrning, och för dialog kring dessa frågor med bolagets intressenter, vilket inkluderar aktieägare, myndighetsrepresentanter, partnerorganisationer, representanter för lokal samhällen samt relevanta intressegrupper.

Christine Batruch är född i Kanada och har en kandidatexamen i historia från Toronto University och en examen i juridik från McGill University i Montreal. År 1989 kvalificerade hon sig som ”barrister and solicitor” i Ontario i Kanada.

Under 1990-talet var Christine Batruch baserad i Genève och arbetade både för icke-vinstdrivande organisationer, akademiska institutioner och företag. År 1999 började arbeta som konsult hos Lundin Oil och hon blev Vice President Corporate Responsibility för Lundin Petroleum år 2002.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt