Sea

Alex Schneiter

Koncernchef och VD

Som koncernchef och VD har Alex Schneiter det övergripande ansvaret för Lundin Petroleums strategi och vision.

Alex Schneiter är född i Schweiz 1962 och har en examen i geologi och en master i geofysik från Genèves universitet.

Från 1987 till 1989 arbetade han som geofysiker med forskning inom gruvindustrin innan han började arbeta hos ett noterat oljebolag i Kanada som geofysiker, tolkare av seismisk data och insamling av seismisk QC.

Alex Schneiter har arbetat med noterade bolag kopplade till familjen Lundin sedan 1993. År 1998 utsågs han till prospekteringschef för Lundin Oil. Efter att Lundin Petroleum bildats, som ett resultat av att Talisman Energy förvärvade Lundin Oil år 2001, utsågs Alex Schneiter till Executive Vice President och COO och under 2015 utsågs han till koncernchef och VD för Lundin Petroleum.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt