Sea

Alex Budden

Vice President Corporate Affairs

Alex Budden är ansvarig för Lundin Petroleums Corporate Affairs, vilket omfattar strategiska bolagsfrågor, externa relationer samt bolagets kommunikation.

Alex Budden är född i Storbritannien och har examen i sociologi och kriminologi från Bristol University. I sin tidigare karriär har han tjänstgjort som brittisk polis och sedan som diplomat för det brittiska utrikesdepartementet under 21 år. Som diplomat tjänstjorde Alex Budden i Afrika, Asien, Mellanöstern, Ryssland, Balkan och Nordamerika med inriktning på internationell säkerhet, energi och miljöfrågor, krishantering, komplexa intressentdialoger och strategisk kommunikation.

Mellan 2012 och 2017 var han VP External Relations för Africa Oil och Africa Energy samt styrelsemedlem i Lundin Foundation, en stiftelse som stödjs av bolag associerade med familjen Lundin och som är inriktad på rådgivning för hållbar affärsverksamhet samt investerar i projekt som syftar till samhällsutveckling.

Alex Budden utsågs till Vice President Communications & Investor Relations för Lundin Petroleum 2017 och till VP Corporate Affairs i slutet av 2018..

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt